Snehulienka s dušou bojovníčky

Pomáhať sa dá aj venovaním svojich odmien za vyplnené dotazníky. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vám prináša zopár príbehov ľudí, ktorým pomohli aj vaše dary.

Snehulienka s dušou bojovníčky
Celý článok

Vojnový konflikt na Ukrajine: Slováci sa momentálne necítia bezpečne, ale sú ochotní pomáhať

Súhlasíme s prijímaním utečencov, váhame však, či by Ukrajina mala byť súčasťou západnej Európy.

Vojnový konflikt na Ukrajine:  Slováci sa momentálne necítia bezpečne, ale sú ochotní pomáhať
Celý článok

National Pandemic Alarm: Index ochoty k očkovaniu sa stále stúpa, a to vo všetkých meraných krajinách

Index ochoty k očkovaniu sa zvýšil vo všetkých meraných krajinách. So zvýšením hodnôt tohto indexu sa zmenilo aj poradie krajín v ochote k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19: najvyššia ochota je aktuálne v Maďarsku, potom v Česku, nasleduje Slovensko, Poľsko a posledné je Bulharsko.

National Pandemic Alarm: Index ochoty k očkovaniu sa stále stúpa, a to vo všetkých meraných krajinách
Celý článok

Tohtoročné veľkonočné sviatky budú iné, ako sme zvyknutí

Slovenský národný panel je súčasťou European National Panels, ktorý združuje panely v 5 svetových krajinách (Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko). V rámci Slovenska na ňom prebiehal výskum na tému Veľkej noci, pričom dáta boli zozbierané v období od 17. do 22. marca 2021. Výskum prebiehal na Slovensku, v Česku, v Poľsku, Maďarsku aj Bulharsku.

Tohtoročné veľkonočné sviatky budú iné, ako sme zvyknutí
Celý článok

National Pandemic Alarm: Index dôvery vo vládu je na Slovensku a v Česku na jednej z najnižších hodnôt

National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, momentálne obsahuje doplnené výsledky zo zberu dát 19.–22. februára 2021.

National Pandemic Alarm: Index dôvery vo vládu je na Slovensku a v Česku na jednej z najnižších hodnôt
Celý článok

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je na Slovensku v rámci V4 stále najvyššia

Projekt prebieha už od 16. marca 2020. Od jeho začiatku môžeme sledovať vývoj cítenia spoločnosti a ich postojov v súvislosti s pandémiou koronavírusu, čo odrážajú jednotlivé indexy (index paniky, index dôvery v štátny aparát, index dopadov, miera skúseností, index ochoty k očkovaniu). Výsledky sú priebežne aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je na Slovensku v rámci V4 stále najvyššia
Celý článok

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je z krajín V4 najvyššia na Slovensku

National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, momentálne obsahuje doplnené výsledky zo zberu dát 15.–18. januára 2021. S touto vlnou bol zavedený taktiež nový index, a to index ochoty k očkovaniu, ktorý znázorňuje mieru ochoty ľudí nechať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je z krajín V4 najvyššia na Slovensku
Celý článok

National Pandemic Alarm: Napriek koronavírusovej kríze Slováci neprestávali dôverovať vláde a štátu

National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, momentálne obsahuje doplnené výsledky zo zberu dát 10.–11. júna 2020. Najnovšie výsledky informujú o tom, ako sa zmenili prístupy a postoje ľudí vzhľadom k postupnému upokojovaniu situácie a uvoľňovaniu opatrení. Projekt prebieha od 16. marca, od jeho začiatku môžeme sledovať vývoj cítenia spoločnosti a ich postojov v súvislosti s pandémiou koronavírusu, čo odrážajú jednotlivé indexy. Výsledky sú priebežne aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu

National Pandemic Alarm: Napriek koronavírusovej kríze Slováci neprestávali dôverovať vláde a štátu
Celý článok

National Pandemic Alarm: Vláda bojuje úspešne s vírusom, Čaputová a Matovič si vedú najlepšie

Z najnovších výsledkov projektu National Pandemic Alarm, ktorý realizuje European National Panels a ktorý monitoruje nálady a postoje spoločnosti v období pandémie koronavírusu, okrem iného vyplýva, že obavy z koronavírusu medzi Čechmi a Slovákmi mierne opadajú, hoci väčšina z nich stále preventívne chráni seba aj svojich blízkych. Na druhej strane rastie podiel respondentov, ktorí sa priamo alebo nepriamo stretli s ochorením COVID-19, a to vo všetkých krajinách strednej Európy. Od konca marca v Česku klesá dôvera v štátny aparát a v priebehu apríla je rovnaký trend aj na Slovensku. Tieto výsledky predstavujú doplnenie existujúcich piatich indexov projektu (indexu paniky, indexu dôvery v štátny aparát, indexu pesimizmu, indexu dopadov a miery skúsenosti), ktoré kontinuálne zachytávajú vývoj spoločenských postojov a nálad v aktuálnej situácii pandémie koronavírusu. Hodnoty týchto indexov sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu.

National Pandemic Alarm: Vláda bojuje úspešne s vírusom, Čaputová a Matovič si vedú najlepšie
Celý článok

National Pandemic Alarm: Vládne nariadenie tento rok ovplyvní veľkonočné zvyky viac ako polovici Slovákov. Najviac im bude chýbať návšteva rodiny

Z najnovších výsledkov projektu National Pandemic Alarm, ktorý realizuje European National Panels a ktorý monitoruje nálady a postoje spoločnosti v období pandémie koronavírusu, mimo iné vyplýva, že súčasné vládne nariadenia výrazne ovplyvnia, ako budú Slováci (aj Česi) tráviť Veľkú noc. Tieto výsledky predstavujú doplnenie existujúcich piatich indexov projektu (indexu paniky, indexu dôvery v štátny aparát, indexu pesimizmu, indexu dopadov a mieru skúsenosti), ktoré kontinuálne zachytávajú vývoj spoločenských postojov a nálad počas aktuálnej situácie pandémie koronavírusu. Hodnoty týchto indexov sú každé 3 dni aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu.

National Pandemic Alarm: Vládne nariadenie tento rok ovplyvní veľkonočné zvyky viac ako polovici Slovákov. Najviac im bude  chýbať návšteva rodiny
Celý článok

National Pandemic Alarm – aktuálne postoje a nálady v pandémií koronavírusu

European National Panels spúšťa jedinečný projekt mapujúci súčasnú situáciu

National Pandemic Alarm – aktuálne postoje a nálady v pandémií koronavírusu
Celý článok

Sedem z desiatich Slovákov by nikdy neochutnalo hmyz, do reštaurácie chodíme najradšej na slovenskú kuchyňu.

Národnú kuchyňu vybralo ako svoju najobľúbenejšiu 49 % respondentov, každý piaty Slovák preferuje taliansku reštauráciu, 6 % volí českú kuchyňu. S reklamáciou pokrmu v reštaurácii má skúsenosť každý druhý Slovák, 23 % respondentov svoj pokrm nikdy nereklamovalo, aj napriek tomu, že neboli spokojní. Výsledky priniesol výskum Slovenského národného panela, ktorý prebiehal v auguste na vzorke 512 respondentov reprezentujúcich internetovú populáciu.

Sedem z desiatich Slovákov by nikdy neochutnalo hmyz, do reštaurácie chodíme najradšej na slovenskú kuchyňu.
Celý článok

Slovenským národným športom je hokej, ale každý šiesty Slovák nešportuje.

Pravidelne športuje každý štvrtý Slovák, naopak jeden zo šiestich dopytovaných podľa prieskumu Slovenského národného panela nešportuje vôbec. Medzi svoje najobľúbenejšie aktivity najčastejšie radíme cyklistiku, pešiu turistiku a posilňovanie, či fitness aktivity. Národným športom je podľa väčšiny z nás (53 %) hokej. Výsledky priniesol prieskum Slovenského národného panela, ktorý prebehol v polovici júna na vzorke päťsto respondentov reprezentujúcich internetovú populáciu SR.

Slovenským národným športom je hokej, ale každý šiesty Slovák nešportuje.
Celý článok