Nový používateľ

Do Slovenského národného panela sa zaregistroval nový člen:

eva z okresu Košice I. – IV. Vítame ťa!

Prihlásenie

Registrácia / Zabudnuté heslo

Prihlásenie cez Facebook

Informácie o projekte:

Slovenský národný panel je miestom na internete, kde sa registrujú tí užívatelia internetu, ktorí sa chcú zúčastňovať prieskumov verejnej mienky na internete a dlhodobo sa tak vyjadrovať k najrôznejším zaujímavým spoločenským otázkam a témam. Slovenský národný panel je otvorený pre všetkých občanov Slovenska.

Pre občanov Českej republiky existuje analogický projekt na adrese www.narodnipanel.cz

Každý člen Slovenského národného panela získava možnosť byť oslovený k účasti na výskumoch, ktoré prebiehajú formou online - internetových dotazníkov. Za vyplnenie kompletného výskumu, t.j. odpovie na všetky otázky, získava respondent odmenu vo forme oplátok (bodov). Čo za oblátky môžete získať, zistíte v katalógu odmien.

Členovia Slovenského národného panela môžu byť taktiež oslovení k účasti na ďalších typoch výskumu trhu, napr. skupinových diskusiách. V týchto prípadoch je člen/ka Slovenského národného panela oslovený/á špeciálnou pozvánkou.

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom registračného formulára starostlivo chránime a zachádzame s nimi tak, aby nebolo možné ich zneužitie neoprávnenou osobou. Pre prácu s osobnými dátami sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov, tak ako to požaduje Zákon č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov zo dňa 1.júla 2013.

Všetky Vami uvádzané informácie slúžia na účely sociologického výskumu a sú v súlade s etickým kódexom výskumu vždy celkom anonymizované. Dáta získané z výskumov sú spracovávané hromadne a osobné údaje nie sú súčasťou dotazníkov. Odpovede poskytnuté v rámci výskumu nie sú spájané s osobou, ktorá odpovede poskytla. Spoločnosť Český národní panel,s.r.o sa zaväzuje, že k dátam budú mať prístup len poverení pracovníci firmy. Samozrejmosťou je dodržiavanie prísnych etických kódexov výskumu verejnej mienky (ESOMAR, Children´s Online Privacy Protection Act). Vylúčené je poskytnutie dát tretím osobám.

Slovenský národný panel je spoločný projekt agentúr NMS Market Research, STEM/MARK a Nielsen Admosphere

 

Čakajte na vybavenie požiadavky

Čakajte na vybavenie požiadavky
Kód z obrázku