Ochrana dát

Všetky Vami uvádzané informácie slúžia na účely sociologického a marketingového výskumu a sú v súlade s etickým kódexom výskumu vždy plne anonymizované. Dáta získané z výskumov sú spracovávané hromadne, odpovede poskytnuté v rámci výskumu nie sú spájané s osobou, ktorá odpovede poskytla. Samozrejmosťou je dodržiavanie prísnych etických kódexov výskumu verejnej mienky (ESOMAR, Children´s Online Privacy Protection Act). Vylúčené je poskytnutie kontaktných údajov tretím osobám.

Všetky údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom registračného formulára starostlivo chránime a zachádzame s nimi tak, aby nebolo možné ich zneužitie neoprávnenou osobou. Pre prácu s osobnými dátami sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov, tak ako to požaduje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.