Za jeden kompletne vyplnený dotazník získate 50 až 600 oplátok. Oplátky môžeteminúť za vecné odmeny, prispieť dobročinným organizáciám, alebo si pri dosiahnutímin. 1998 oplátok, ktoré zodpovedajú 7,4 €, previesť peniaze na svoj bankovýúčet.