Nový používateľ

Do Slovenského národného panela sa zaregistroval nový člen:

eva z okresu Košice I. – IV. Vítame ťa!

Prihlásenie cez Facebook

Každý člen nášho panela môže mať len 1 registráciu. Pokiaľ už máte jednu registráciu vytvorenú, nevytvárajte ďalšie, dopustili by ste sa porušenia pravidiel používania Slovenského národného panela!

Ochrana dát

Sociologické výskumy prebiehajúce na Slovenskom národnom paneli sú anonymizované a poskytnuté údaje podliehajú ochrane dát tak, ako to na Slovensku požaduje zákon č. 122/2013 Z.z.., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov zo dňa 1.júla 2013. (ochrana dát) viac informácií »

Registrácia cez Facebook
Registrácia zadaním e-mailu
 

Čakajte na vybavenie požiadavky

Čakajte na vybavenie požiadavky