Izbová teplota nastavená na 18 ºC vám nestačí

Izbová teplota nastavená na 18 ºC vám nestačí

Z vašich odpovedí vyplýva, že by vás riešenie súčasnej energetickej krízy v podobe štátom nariadeného vykurovania domácností s centrálnym vykurovaním na 18 ºC príliš neoslovilo.

Ani v jednej zo sledovaných zemí s týmto potenciálnym riešením skôr nesúhlasíte. Miera odporu voči tejto myšlienke sa však v jednotlivých krajinách trochu líši. Najviac by túto štátom riadenú úsporu odmietali v Česku, Maďarsku a Slovensku, kde by nesúhlasilo 6 z 10 opýtaných. Naopak najmenší odpor voči tomuto štátnemu zastorpovaniu prejavujú Poliaci a Bulhari – súhlasí s ním zhruba štvrtina z vás. Napriek tomu aj v týchto dvoch krajinách ste o niečo častejšie s touto prípadnou vyhláškou nesúhlasili. S vyhláškou súhlasili častejšie muži, než ženy.

Keby vláda so zvyšujúcou sa cenou energií zvažovala prípravu vyhlášky, ktorá by mala zaistiť, že sa za určitých okolností budú domáce priestory vykurované centrálne, vykurovať iba na 18 stupňov.


Vo všetkých krajinách Európskeho národného panela sa zhodujete, že vaša obľúbená teplota interiéru je 19-22 ºC. Najvyšší podiel respondentov, ktorí uprednostňujú vyššie teploty (izbová teplota 23 ºC a viac), nájdeme medzi Bulharmi (30 %) a Maďarmi (28 %). Zdá sa teda, že najmä v prípade Bulharov môže byť prijatie štátneho obmedzenia teploty centrálne vykurovaných miestností skôr otázkou snahy znížiť náklady na energie ako všeobecnej preferencie izbovej teploty. Najvyšší podiel respondentov, ktorí uprednostňujú skôr chladnejšie teploty (izbová teplota max. do 18 ºC), je medzi Poliakmi. Z hľadiska pohlavia častejšie uprednostňujú vyššie vnútorné teploty ženy - s výnimkou Českej republiky, kde je podiel mužov a žien viac-menej rovnaký.

S partnerom (manželom) či partnerkou (manželkou) žije približne 6 z 10 Bulharov, Poliakov a Čechov. O niečo menej je partnerské (manželské) spolužitie bežné u Maďarov (55 %) a Slovákov (52 %) – hoci je to zároveň najbežnejšia forma zdieľania domácnosti.  

Hoci z predchádzajúcich otázok vyplýva, že muži a ženy majú rozdielne preferencie, pokiaľ ide o teplotu v interiéri, vaše odpovede ukazujú, že nemáte problém dohodnúť sa so svojou polovičkou na teplote vášho domova a v tejto otázke nedochádza medzi vami k závažnejším konfliktom. Domácnosti s najvyššou mierou zhody medzi partnermi v otázke izbovej teploty sa najčastejšie nachádzajú v Maďarsku, kde 7 z 10 maďarských účastníkov panelu súhlasí so svojím partnerom. Česi a Poliaci sú na to podobne, pričom v otázke izbovej teploty sa v oboch krajinách zhodujú so svojimi partnermi približne dve tretiny z nich. V prípade zvyšných dvoch krajín, Bulharska a Slovenska, sa so svojím partnerom zhoduje viac ako polovica z vás. Preto ak budeme v budúcnosti čeliť vykurovacej kríze v našich domácnostiach, je veľmi pravdepodobné, že obaja partneri v páre budú rovnako spokojní alebo nespokojní.