National Pandemic Alarm: Index ochoty k očkovaniu sa stále stúpa, a to vo všetkých meraných krajinách

National Pandemic Alarm: Index ochoty k očkovaniu sa stále stúpa, a to vo všetkých meraných krajinách

Index ochoty k očkovaniu sa zvýšil vo všetkých meraných krajinách. So zvýšením hodnôt tohto indexu sa zmenilo aj poradie krajín v ochote k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19: najvyššia ochota je aktuálne v Maďarsku, potom v Česku, nasleduje Slovensko, Poľsko a posledné je Bulharsko.

National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, momentálne obsahuje doplnené výsledky zo zberu dát 16.–19. apríla 2021.

Slovenský národný panel je súčasťou European National Panels a v rámci Slovenska na ňom prebieha projekt, ktorý mapuje postoje obyvateľov strednej Európy vzhľadom k pandémií COVID-19.

Projekt prebieha už od 16. marca 2020. Od jeho začiatku môžeme sledovať vývoj cítenia spoločnosti a ich postojov v súvislosti s pandémiou koronavírusu, čo odrážajú jednotlivé indexy (index paniky, index dôvery v štátny aparát, index dopadov, miera skúseností, index ochoty k očkovaniu). Výsledky sú priebežne aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu


Index dôvery v štátny aparát, ktorý zisťuje, akú vysokú dôveru v predstaviteľov štátu a štátne inštitúcie majú ľudia v aktuálnej situácií pandémie COVID-19, sa na Slovensku pohybuje na nízkej úrovni – aktuálne 41 bodov. Od poslednej vlny výskumu vzrástla o 6 bodov a dostala sa tak na hodnotu, na ktorej je od začiatku roka 2021 s výnimkou, kedy sme zaznamenali prepad hodnoty indexu v druhej polovine februára (vtedy 33 bodov) a v marci (vtedy 35 bodov).

Z nameraných hodnôt naprieč krajinami je index dôvery vo vládu najnižší v Česku (40 bodov), len o 1 bod vyšší je potom na Slovensku (41 bodov). Od poslednej vlny výskumu sa zvýšila aj hodnota indexu v Bulharsku, a to celkom o 7 bodov a aktuálne je na hodnote 43 bodov. Podobné hodnoty má index aj v Maďarsku (43 bodov) a Poľsku (44 bodov).

Index paniky sa od poslednej marcovej vlny výskumu na Slovensku znížil o 1 bod a teraz je na hodnote 65 bodov. Obdobné hodnoty sme namerali taktiež v Maďarsku (65 bodov) a v Poľsku (66 bodov).

K výraznému poklesu indexu paniky nastalo v susednom Česku, kde od poslednej vlny hodnota tohto indexu klesla o 5 bodov a teraz je na hodnote 59 bodov. Tomuto stavu, kedy hodnota indexu ukazuje, že Česi toľko nepanikária, pravdepodobne prispel pohľad na nižšie čísla počtu nakazených za posledné týždne, zároveň taktiež koniec núdzového stavu a príchod veselšieho ročného obdobia – jari. Porovnateľne s Českom je na tom z meraných krajín rovnako Bulharsko (59 bodov). Práve tam je koronavírusová situácia prívetivejšia a index paniky sa tam už od začiatku roka 2021 pohybuje na priaznivých hodnotách.

Index ochoty k očkovaniu sa zvýšil vo všetkých meraných krajinách. Na Slovensku aktuálne dosahuje hodnotu 57 bodov, čo znamená, že od poslednej vlny výskumu v marci došlo k navýšeniu indexu o 3 body. Ochota nechať sa očkovať proti ochoreniu COVID-19 je skôr u mužov než u žien, u opýtaných z vyššej vekovej kategórie 55 a viac rokov, a taktiež medzi vysokoškolákmi a obyvateľmi veľkých miest.

K nárastu dochádza aj vo všetkých ostatných monitorovaných krajinách – o 5 bodov narástli hodnoty indexu v Maďarsku (teraz 62 bodov) a v Poľsku (teraz 55 bodov), o 1 bod narástla hodnota v Česku (teraz 59 bodov) a v Bulharsku (teraz 40 bodov). So zvýšením hodnôt tohto indexu sa zmenilo aj poradie krajín v ochote k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19: najvyššia ochota je aktuálne v Maďarsku, potom v Česku, nasleduje Slovensko, Poľsko a posledné je Bulharsko.

Viac informácií nájdete na webovej stránke projektu www.nationalpandemicalarm.eu

Výskumný projekt National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu) zaisťuje spoločnosť European National Panels, dcérska spoločnosť agentúr Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, ktorá združuje národné panely v krajinách Vyšehradskej štvorky a v Bulharsku a disponuje v týchto krajinách viac ako 100 tisícami respondentov.