National Pandemic Alarm: Vládne nariadenie tento rok ovplyvní veľkonočné zvyky viac ako polovici Slovákov. Najviac im bude  chýbať návšteva rodiny

National Pandemic Alarm: Vládne nariadenie tento rok ovplyvní veľkonočné zvyky viac ako polovici Slovákov. Najviac im bude chýbať návšteva rodiny

Z najnovších výsledkov projektu National Pandemic Alarm, ktorý realizuje European National Panels a ktorý monitoruje nálady a postoje spoločnosti v období pandémie koronavírusu, mimo iné vyplýva, že súčasné vládne nariadenia výrazne ovplyvnia, ako budú Slováci (aj Česi) tráviť Veľkú noc. Tieto výsledky predstavujú doplnenie existujúcich piatich indexov projektu (indexu paniky, indexu dôvery v štátny aparát, indexu pesimizmu, indexu dopadov a mieru skúsenosti), ktoré kontinuálne zachytávajú vývoj spoločenských postojov a nálad počas aktuálnej situácie pandémie koronavírusu. Hodnoty týchto indexov sú každé 3 dni aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu.

Viac ako polovica Slovákov (54 %) tento rok kvôli vládnym opatreniam proti šíreniu koronavírusu zmení svoje zvyky v období blížiacich sa veľkonočných sviatkov. 24 % respondentov dokonca tvrdí, že Veľkú noc tento rok v dôsledku opatrení úplne vynechajú, pričom k tejto možnosti sa výraznejšie prikláňajú ženy, ľudia so základným vzdelaním či stredným vzdelaním bez maturity a v porovnaní v zemepisných oblastiach taktiež obyvatelia západného Slovenska oproti ostatným častiam krajiny. Rušenie a zmeny sa pritom najviac dotknú rodiny a priateľov.

Bližšie sme sa vo výskume zamerali na to, čo Slováci bežne počas Veľkej noci robia, a ako sa ku rovnakým zvykom postavia tento rok v dobe zákazu vychádzania nariadenému kvôli zamedzeniu šírenia nového typu koronavírusu. „Disciplína Slovákov je naďalej na vysokej úrovni, čo je viditeľné aj na aktuálnych počtoch infikovaných COVID-19 v našej krajine. Trávenie Veľkonočných sviatkov, na aké je náš národ zvyknutý, nebude tento rok možné. Z našich dát z prieskumu je badateľné, že ľudia budú aj počas sviatkov dodržiavať nariadenia Vlády SR. Zatiaľ čo zvyčajne navštevuje svojich príbuzných a rodinu až 63 %, tento rok to plánuje iba 6 %,“ komentuje výsledky zástupca riaditeľa Nielsen Admosphere Slovakia, Marek Zámečník. Podobné je to s návštevami kamarátov a známych, tie tento rok plánuje iba 5 % ľudí namiesto obvyklých 50 %. „Odpustiť“ si Slováci budú musieť taktiež návštevu kostola, výlety alebo vonkajšie veľkonočné tradície, ako je šibanie/koleda či hľadanie vajíčok.

Zmeny sa však nedotknú len činností a tradícií, ktoré sú priamo ovplyvnené nariadením zákazu vychádzania, ale prejaví sa aj v činnostiach, ktoré sú dôsledkom tohto obmedzenia. Nemôcť sa zúčastniť veľkonočnej koledy mimo domovov sa napríklad odráža aj v poklese plánovaných nákupov veľkonočnej výslužky, zaobstaraní a pletení korbáčov alebo farbení vajíčok.

V čom budú opýtaní Slováci podľa svojich tvrdení naopak obmedzení relatívne málo, je príprava a konzumácia tradičných jedál alebo pečiva, prípadne výzdoby domácností. Aj pri týchto aktivitách je síce tento rok vidieť pokles, nie je však tak výrazný ako napríklad pri návšteve rodiny.

Respondenti, ktorí tento rok zrušia niektorú z tradícií alebo aktivít, na ktorú sú počas Veľkonočných sviatkov inak zvyknutí, ďalej odpovedali na to, ktorá z nich im bude najviac chýbať. Na prvom mieste je návšteva rodiny, ktorá bude chýbať 42 % respondentov, na druhom mieste je potom s veľkým odstupom návšteva kostola (13 %) a na treťom návšteva známych a kamarátov (7 %). 20 % respondentov však odpovedalo, že im tento rok počas Veľkej noci nebude chýbať nič z toho, čo sú za normálneho stavu zvyknutí robiť.

Obmedzovanie aktivít spojených s Veľkou nocou je výrazné aj v Česku

Situácia u českých susedov je v mnohom podobná tej slovenskej – s tým rozdielom, že Česko prijalo proti šíreniu koronavírusu miernejšie opatrenia – platí tam výnimočný stav spojený s obmedzeným pohybom obyvateľov. Aj tieto opatrenie sa však logicky premietajú v celkových poklesoch veľkonočných aktivít. Najviac bude Čechom chýbať – rovnako ako Slovákom – návšteva rodiny (37 %). Na rozdiel od slovenských respondentov však bude tým českým výraznejšie chýbať návšteva známych a kamarátov (14 % oproti 7 %) a naopak menej im bude chýbať návšteva kostola, ktorá má v Česku počas Veľkej noci (a nie len počas nich) tak trochu slabšiu tradíciu (len 14 % Čechov chodí za normálnych okolností v tento čas do kostola oproti 39 % Slovákom).

Keď sa vrátime späť ku slovenským výsledkom, ukazuje aktuálna vlna výskumu National Pandemic Alarm, že respondenti nie sú nutne tak pesimistickí, čo sa týka odlišných podmienok tohtoročnej Veľkej noci, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Celé dve tretiny síce súhlasí s výrokom, že tohtoročné veľkonočné sviatky ešte podtrhnú súčasnú situácii a o to viac si človek uvedomí obmedzenia, ale takmer rovnaké percento respondentov (64 %) uvádza, že tohtoročné veľkonočné sviatky súnajmä príležitosťou si od všetkého odpočinúť. 59 % je taktiež toho názoru, že súčasná situácia ponúka možnosť osláviť Veľkú noc netradičným spôsobom.