Pomoc máme v DNA

Pomoc máme v DNA

Krátko po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine sme sa rozhodli reagovať na potrebu pomoci. A celá komunita respondentov reagovala fantasticky.

Medzi charitatívne organizácie, ktoré pravidelne podporujeme, sme zaradili aj zbierku pre Ukrajinu a z vlastných zdrojov sme na účet poslali  4000 Eur. Takmer okamžite po spustení zbierky začali respondenti Slovenského a Českého národného panelu a ich sesterských spoločností v zahraničí posielať svoje odmeny za vyplnené dotazníky na pomoc Ukrajine. Suma za sumou, týždeň za týždňom, solidarita neustávala a do dnešného dňa bol na pomoc Ukrajine poslaných neuveriteľných milión českých korún (viac ako 41tisíc Eur).

 "Zaujímavé je, že veľká časť respondentov, ktorí venovali svoje odmeny na zbierku pre Ukrajinu boli darcovia, ktorí prispeli na charitu po prvýkrát. Predtým svoje odmeny premenili na peniaze alebo si vybrali niečo z katalógu, ale vojnový konflikt tentoraz ich rozhodnutie zmenil. Som hrdý na našu komunitu respondentov, ukázali obrovské srdce," povedal Zdenko Ružbacký, výkonný riaditeľ Slovenského národného panelu.

Zbierka bola ukončená 31. marca 2022, naša ochota naďalej prispievať na dobročinné účely charitatívnym organizáciám ostáva.