Sme mäsožravci?

Sme mäsožravci?

1. novembra je Svetový deň vegánov. Pri tejto príležitosti sme sa Vás spýtali, ako ste na tom s konzumáciou mäsa.

Vo všetkých krajinách Európskeho národného panelu väčšina z vás konzumuje akýkoľvek druh mäsa (vrátane údenín a rýb) – a to najmenej 7 z 10. A naopak, koľkí z vás sú vegáni, t. j. nejedia žiadne živočíšne produkty vrátane vajec, mlieka, medu alebo morských plodov? Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú v tomto ohľade veľmi malé, pričom podiel vegánov je vo všeobecnosti nižší ako 2 %. Vegetariánstvo je o niečo rozšírenejšie vo všetkých krajinách. Na prvom mieste je Poľsko, kde sa k vegetariánstvu hlási takmer desatina všetkých respondentov. Najnižší podiel vegetariánov a vegánov je v Českej republike a na Slovensku.


Hoci je medzi vami len niekoľko vegánov alebo vegetariánov, v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku sa títo ľudia zhodujú a ako najčastejší hlavný dôvod tohto rozhodnutia nejesť mäso, uvádzajú lásku k zvieratám. Miernou výnimkou sa zdajú byť poľskí vegáni a vegetariáni, ktorí si ako hlavný dôvod najčastejšie vyberali zdravotné dôvody v zmysle prevencie, pričom láska k zvieratám bola až na druhom mieste. Zdá sa, že environmentálne dôvody sú dôležitejšie aj medzi našimi panelistami v Bulharsku (1. miesto) a Poľsku (3. miesto) v porovnaní s ostatnými krajinami - medzi maďarskými, českými a slovenskými vegánmi a vegetariánmi sa umiestnili na poslednom mieste. Bulhari sa od ostatných líšia aj tým, že si najmenej často zvolili ako hlavný dôvod lásku k zvieratám.

Aký je hlavný dôvod, že ste sa rozhodol(a) nejesť so?

Základ: Nejedia mäso (ani ryby) – sú vegáni alebo vegetariáni, rôzne

!Pri malej vzorke menej ako 100 respondentov treba počítať s väčšou štatistickou chybou, preto je potrebné výsledky považovať za orientačné.

Uvedené čísla sú nevážené počty respondentov, ktorí si vybrali danú možnosť.

Tí z vás, ktorí jedia mäso vrátane údenín, si nejaký druh mäsového výrobku (klobásy, údeniny, párky atď.) doprajú pomerne často - 9 z 10 aspoň raz týždenne. Najviac každodenných konzumentov mäsových výrobkov nachádzame v Bulharsku (25 %). Na druhej strane respondenti v Českej republike a na Slovensku sa k dennej konzumácia hlásia najmenej.

Ku konzumácii mäsa bez ohľadu na konzumáciu údenín sa hlási 89 % z vás – najviac v Česku (92 %) a najmenej v Poľsku (85 %). Z vašich odpovedí vyplýva, že mäso si najčastejšie doprajete 3x a 4x týždenne. Ale u takmer všetkých panelistov, ktorí konzumujú mäso, sa objaví na jedálničku aspoň jedenkrát v týždni.

Zdá sa, že konkrétne u rýb je frekvencia konzumácie nižšia, než je u mäsa, či mäsových výrobkov obecne. Zhruba pätina z vás, ktorí jedia ryby, uviedla v prípade krajín, ako je Bulharsko, Slovensko, či Česko, že ryby jete menej často ako 1 x mesačne. V Maďarsku takto dokonca odpovedali dve pätiny konzumentov rýb. Maďarskí konzumenti sa však z hľadiska frekvencie od ostatných krajín odlišujú a môžeme povedať, že si ryby doprajú najmenej často. A to i napriek tomu, že sa ku konzumácii rýb, rovnako ako v iných krajinách Európskeho národného panelu, hlási približne 9 z 10 panelistov. Naopak konzumentov, ktorí si ryby na tanieri vychutnajú najčastejšie, nájdeme v Poľsku.