So svojim zamestnaním ste napriek kríze spokojní

So svojim zamestnaním ste napriek kríze spokojní

Za posledné dva roky sa situácia na trhu práce výrazne zmenila, a to ako na strane zamestnávateľov, tak aj zamestnancov. Došlo ku zmenám v dopyte aj ponuke a nás zaujímalo, koľko z vás už zmenilo zamestnanie v minulom roku a koľko z vás to plánuje urobiť v blízkej budúcnosti. Zistíte tiež, aký je najčastejší dôvod pre zmenu zamestnávateľa.

Prevažná väčšina zamestnaných panelistov je so svojím súčasným zamestnaním spokojná. Vo všetkých krajinách sú viac ako tri štvrtiny z vás spokojné. Najlepšie sa v práci majú respondenti z Českej republiky (82 %), zatiaľ čo najmenej spokojní sú Maďari (74 %).


Česi sú nielen najspokojnejší v práci, ale V Bulharsku uvažuje o zmene zamestnania približne štvrtina a v ostatných krajinách približne tretina. Hoci Poliaci patria v práci k spokojnejším, 37 % zamestnaných Poliakov uvažuje o zmene zamestnania v nasledujúcom roku.

Vo všetkých krajinách Európskeho národného panelu sa respondenti zhodli na najčastejšom dôvode zmeny zamestnania. Je ním výška mzdy, ktorú si zvolila viac ako polovica tých, ktorí zmenili alebo plánujú zmeniť zamestnanie. V Maďarsku a na Slovensku dokonca viac ako dve tretiny z vás. Dôvodom zmeny zamestnania je často aj profesionálny rast a s výnimkou Českej republiky a aj rôzne osobné dôvody, ako napríklad zdravotný stav alebo sťahovanie. Dôležitým motivačným faktorom je aj priamy nadriadený. Slováci častejšie považujú za problém svojho šéfa alebo nadriadeného, zatiaľ čo pre českých zamestnancov je v porovnaní s inými dôvodmi častejším problémom náplň práce. V porovnaní s inými národmi sa odlišujú aj Maďari, pre ktorých sú firemné benefity dôležitejším lákadlom.