Spýtali sme sa Vás, ako hodnotíte rok 2022

Spýtali sme sa Vás, ako hodnotíte rok 2022

Situácia okolo Covidu-19 sa síce upokojila, ale vy na tom oveľa lepšie nie ste. Napriek stabilizácii situácie okolo pandémie koronavírusu sa zdá, že z pohľadu ľudí sa situácia k lepšiemu zatiaľ neobrátila.

Vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí náš panel, ste najčastejšie odpovedali , že doterajšia časť roka 2022 bola pre vás horšia ako rok 2020. V porovnaní s ostatnými krajinami respondenti z Maďarska o niečo častejšie hodnotili doterajšiu časť tohto roka týmto spôsobom, pričom túto odpoveď zvolila viac ako polovica maďarských panelistov. Spomedzi ostatných krajín hodnotí rok 2022 horšie ako rok 2020 menej ako polovica účastníkov výskumu. Približne pätina až štvrtina z nich považuje rok 2022 za lepší ako rok 2020. Ostatní respondenti nevidia v týchto dvoch obdobiach veľký rozdiel.


Tí z vás, ktorí zatiaľ hodnotia uplynulú časť roku 2022 ako lepšiu v porovnaní s rokom 2020, volili častejšie než ostatné dôvody, že cítia väčšiu slobodu v súvislosti s ochorením COVID-19 v kontexte rozvoľňovania pravidiel, že majú pocit menšieho ohrozenia ochorením COVID-19, že sa zlepšila ich osobná finančná situácia, a že v roku 2022 zažili príjemné rodinné udalosti. Poradie týchto TOP4 dôvodov sa v jednotlivých krajinách ENP trochu líši, ale takmer vo všetkých krajinách, s výnimkou Poľska, je najčastejšie uvádzaným dôvodom pocit väčšej slobody v súvislosti s ochorením COVID-19. V Poľsku je rovnako často uvádzaný aj pocit menšieho ohrozenia týmto ochorením – rozdiel medzi týmito dvoma možnosťami je však len niekoľko desatín percenta.

! Pri malej vzorke pod 100 respondentov je potrebné počítať s väčšou štatistickou chybou, takže výsledky je potrebné brať ako orientačné

Medzi tými z Vás, ktorí doterajšiu časť roku 2022 hodnotia ako horšiu v porovnaní s rokom 2020, panuje aspoň čiastočná zhoda v najčastejšie uvádzanom dôvode. Zhodu nájdeme v Maďarsku a Bulharsku, kde najčastejším dôvodom bolo, že sa finančná situácia respondenta v porovnaní s rokom 2020 zhoršila. Ďalšia zhoda potom panuje v TOP 1 medzi hodnotiamici v Česku a na Slovensku: títo z vás najčastejšie uvádzali, že ich k tomuto postoju vedie energetická kríza a zvyšujúce sa ceny energií. Tento dôvod je najčastejšie uvádzaným aj v Poľsku, avšak v tejto krajine je z hľadiska frekvencie medzi prvou a druhou najčastejšie zvolenou odpoveďou len veľmi malý rozdiel. Druhou najčastejšie zvolenou možnosťou v Poľsku je potom práve sa zhoršujúca finančná situácia respondentov – TOP 1 v Bulharsku a Maďarsku. Ďalším častým dôvodom, prečo takto hodnotíte doterajšiu časť roku 2022, je vnímanie celkového zhoršenia situácie v krajine. Vojnu na Ukrajine ako dôvod, prečo vnímate rok 2022 ako horší, uviedla viac ako polovica opýtaných v Česku a Poľsku. Najmenej často bol tento dôvod uvádzaný u respondentov z Maďarska.

[1] Zber dát prebiehal v období od 09.09. do 20.09.2022. Rok 2022 bol preto vyhodnotený len za uplynulé obdobie január až september 2022.