Váš domáci miláčik má sviatok!

Váš domáci miláčik má sviatok!

Vedeli ste, že 4.10. je Medzinárodný deň zvierat? Obdarujete v tento deň svojho miláčika obľúbenou dobrotou alebo hračkou? Pri tejto príležitosti sme zisťovali, koľko majiteľov domácich miláčikov máme medzi Vami a akým spôsobom si najčastejšie Vašich miláčikov obstarávate. Tiež sme Vám dali malý testík, ako ste na tom so znalosťou najviac ohrozených zvierat.

Približne dve tretiny z vás nám v dotazníku povedali, že chováte doma nejaké zvieratko pre potešenie. V niektorých krajinách, napríklad v Bulharsku a Poľsku, takto odpovedali dokonca o niečo viac ako dve tretiny z vás (70 % v Bulharsku a 74 % v Poľsku). Zatiaľ čo v Českej republike a na Slovensku sa zdá, že máme takmer rovnaké zastúpenie chovateľov a chovateliek, . Väčšina z vás sa zameriava na maximálne jedno domáce zviera, ale najmä .

Spôsoby, akými ste prišli k svojim súčasným a minulým domácim miláčikom sa rôznia. Zdá sa však, že - to je najčastejšia odpoveď našich panelistov v týchto dvoch krajinách. Na druhej strane, v ostatných troch krajinách - Poľsko, Bulharsko, Maďarsko - najčastejšie odpovede zahŕňali možnosť adoptovať si zviera z ulice/prírody alebo získať zviera ako dar od rodiny, priateľov atď. Adopcia zvierat v zoologických záhradách alebo zooparkoch je vo všetkých krajinách skôr sporadickým javom.

Červený zoznam IUCN (tiež Červený zoznam ohrozených druhov) je zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý bol vytvorený v roku 1964 a v súčasnosti klasifikuje živočíchy a rastliny do 7 rôznych stupňov ohrozenia. V našom malom testíku vo všetkých krajinách viac ako polovica respondentov správne identifikovala nosorožca tuponosého severného ako kriticky ohrozený druh. V Českej republike to dokonca správne určilo 73 % z vás. Môžeme teda s uspokojením konštatovať, že nosorožec tuponosý severný sa relatívne úspešne derie do sveta. Kriticky ohrozený lemur severný by však potreboval lepšiu PR agentúru, keďže v Poľsku ho medzi ohrozené druhy zaradila len tretina respondentov a v ostatných krajinách len približne štvrtina. Zdá sa, že tu platí "väčšie zviera, silnejší hlas". Napríklad nášho najväčšieho cicavca - veľrybu grónsku - považuje za ohrozený druh 61 % Čechov, 56 % Slovákov, 53 % Poliakov, 52 % Maďarov a 43 % Bulharov. Z hľadiska klasifikácie IUCN však ide o málo ohrozený druh.