Vianočné obdobie nemá na vaše príspevky na charitu žiadny vplyv

Vianočné obdobie nemá na vaše príspevky na charitu žiadny vplyv

V predvianočnom období sa každoročne stretávame s rozsiahlou ponukou charitatívnych projektov z rôznych oblastí. Zaujímalo nás, či má toto obdobie výraznejší vplyv na vaše príspevky tým, ktorí to potrebujú.

19 % z vás na charitatívne projekty neprispieva vôbec, a to bez ohľadu na ročné obdobie. Najviac sú to práve Slováci (25 %). Aj napriek tomu sú to práve Slováci, koho ponuka charít v priebehu vianočného obdobia oslovuje najviac (19 %). Viac ako tretina z vás prispieva na charitu len výnimočne, Vianoce v tom však nezohrávajú žiadnu úlohu. Vianočná charita výrazne najmenej oslovuje našich panelistov v Česku (9 %).

Tých, ktorí prispievajú na charitatívne projekty aspoň občas, sme sa spýtali, ktoré typy charít sú pre vás najviac atraktívne, resp. darujete im najväčší finančný obnos. Jednoznačne vo všetkých krajinách ENP (52 %) vedú charitatívne projekty zamerané na deti, či  už ide o detské domovy, centrá alebo investíciu do ich vzdelávania a rozvoja. Na Slovensku viac ako v iných krajinách silno rezonuje téma pomoci ľuďom, ktorí sú postihnutí konkrétnym závažným ochorením (31 %), zatiaľ čo napríklad v Bulharsku tento typ pomoci oslovuje iba 14 % percent online populácie. Poľskí respondenti najviac zo všetkých krajín ENP pomáhajú zvieratám (46 %) a zdravotníctvu (42 %). Do zdravotníctva najviac investujú aj Bulhari (45 %). Naopak najmenej Slováci (20 %) a Maďari  (24 %). Nech už vaše príspevky smerujú do akejkoľvek oblasti, veríme, že pomôžu tam, kde je to skutočne potreba a urobia niečí život krásnejším.