Základné pravidlá pre vyplnenie dotazníka

Základné pravidlá pre vyplnenie dotazníka

Tu nájdete základné pravidlá pre správne vyplnenie dotazníka. Porušenie týchto pravidiel je sankcionované odčítaním získané odmeny za dotazník.

Vážení respondenti,

radi by sme vám pripomenuli základné pravidlá pre úspešné vyplnenie dotazníka. Pripomíname, že tieto pravidlá sú dôležité z hľadiska poctivého a kvalitného vyplňovanie dotazníkov. Za porušenie týchto pravidiel môže byť získaná odmena za vyplnenie - teda oplátky - odpočítaná.

Konzistentné odpovede

Pri vyplňovaní dotazníkov Vás žiadame o dodržiavanie konzistentnosti v odpovediach - a to ako v rámci vypĺňania jedného dotazníka, ako aj v súvislosti s profilovými informáciami.

Napríklad, ak v profilovom dotazníku vyplníte, že v súčasnej dobe nevlastníte automobil a vo výskume potom vyplníte, že vlastníte vozidlo značky Škoda - je táto odpoveď považuje za nekonzistentnú. Rovnako v prípade, kedy by ste pri vyplňovaní dotazníka uviedli, že nepoznáte nápoj značky Coca-Cola a v ďalšej odpovedi potom označili, že túto značku kupujete, je aj táto odpoveď považovaná za nekonzistentnú.

Rýchlosť vyplňovania

Chápeme, že každý respondent vypĺňa dotazníky iným tempom (s ohľadom na zariadení, rýchlosť písania a čítania, aktuálny náladu, časové možnosti a ďalšie faktory). Dotazníky sú však nastavené tak, aby respondentov predčasne vylúčili v prípade dlhej pauzy. Klient zároveň nemôže prijať dáta z dotazníkov, ktoré sú vyplnené príliš rýchlo vzhľadom k priemernej dobe vyplnenie ostatných respondentov (nielen s ohľadom na predpokladanú dĺžku vyplnenie uvedenú v pozvánke). Upozorňujeme vás teda na to, čo je problematické - jedná sa o náhodné odklikávanie odpovedí a príliš rýchle vyplňovanie bez prečítania zadania.

Vulgárne či nepatričné odpovede

Prosíme vás, aby ste sa snažili odpovedať pravdivo (s ohľadom na formát položenej otázky). V rámci otvorených otázok sa prosím zdržte vulgárnych či nepatričných výrazov. Takéto odpovede nemôžeme poskytnúť ku kvalitnému výstupu z daného výskumu.

Rovnako Vás prosíme, aby ste venovali pozornosť zadaniu. Chápeme, že otvorené otázky nabáda ku kreativite a humorným odpovediam. Takéto odpovede si od Vás pochopiteľne radi prečítame, priestor však na ne máte skôr skrz Facebook, kde si s Vami o danom názore či spätnej väzbe aj radi porozprávame.

Ak však dôjde k porušeniu týchto základných pravidiel pre vyplňovanie dotazníkov, budeme Vás bohužiaľ informovať o spätnom odpočítaní odmeny za konkrétny vyplnený výskum.

Upozorňujeme na to, že opakované prehrešky môžu mať v budúcnosti vplyv na počet zasielaných pozvánok do výskumov, v prípade vážnejších prehreškov môže dôjsť aj k úplnému vylúčeniu z komunity Slovenského národného panelu.

Ďakujeme za pozornosť,

Tím Slovenského národného panelu