Zimné hry v Pekingu sa blížia. Tipnite si počet medailí slovenského tímu a  vyhrajte finančnú odmenu!

Zimné hry v Pekingu sa blížia. Tipnite si počet medailí slovenského tímu a  vyhrajte finančnú odmenu!

Zúčastnite sa našej zimnej tipovacej súťaže. Uhádnite, koľko medailí získa Slovensko na tohtoročných zimných hrách v Pekingu. Podeľte sa s nami o svoj tip, 7 výhercov získa finančnú odmenu 40 EUR. Z tých, ktorí najlepšie určia aj počty medailí na jednotlivých stupňoch víťazov, vyberieme jedného, kto získa odmenu 100 EUR. Odmenu Vám pripíšeme na Váš oplátkový účet v SNaP.

V čom naša súťaž spočíva?

Odpovedzte na jednoduchú otázku - Aký počet medailí podľa Vás získa Slovensko na ZOH v Pekingu? Súťaž trvá od 27.1.2022 do 6.2.2022, v tomto časovom rozmedzí nám dajte svoj tip.

Kto sa môže stať víťazom súťaže?

Výhercom hlavnej odmeny 100 EUR sa stáva osoba, ktorá správne určí počty medailí na jednotlivých medailových pozíciách získaných slovenskými športovcami v Pekingu v čase konania hier. Vedľajšiu odmenu 40 EUR  vyberieme pre 7 z vás, ktorí správne určia celkový počet medailí získaných slovenským  tímom.


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Kompletné znenie pravidiel súťaže "Uhádnite počet slovenských medailí na ZOH 2022"

1. USPORIADATEĽ: European National Panels s.r.o., Štěpánská 611/14, 110 00, Praha 1, IČO: 24309427, info@narodnipanel.cz

2. NÁZEV SOUTĚŽE: Uhádnite počet slovenských medailí na ZOH 2022“

3. DOBA TRVANIA: 27.1.2022 do 6.2.2022

4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI: Účastníkom súťaže s poradovým označením ENPZOH22 sa môže stať osoba, ktorá bola emailom pozvaná na vyplnenie online dotazníka a ktorá správne vyplní celý dotazník a zodpovie požadované údaje, ktoré stanovujú pravidlá súťaže.

5. VÝHRA: 7x finančná odmena 40 EUR, 1 x finančná odmena 100 EUR (na oplátkový účet v SNaP)

6. SPÔSOB VÝBERU VÝHERCOV: Výhercom hlavnej odmeny 100 EUR sa stáva osoba, ktorá správne určí počty medailí na jednotlivých medailových pozíciách získaných slovenskými športovcami na ZOH v Pekingu. Kritériom na určenie výhercu je presnosť odpovede. Vyhrajú tí účastníci, ktorých odpovede budú zodpovedať 50. percentilu v súbore správnych odpovedí zoradených vzostupne podľa dátumu a času dokončenia dotazníka.

Výhercom vedľajšej odmeny 40 EUR sa stáva osoba, ktorá správne určí celkový počet medailí získaných slovenskými športovcami na ZOH v Pekingu v čase konania hier. Kritériom na určenie výhercu je presnosť odpovede. Vyhrajú tí účastníci, ktorých odpovede budú zodpovedať 13., 25., 38., 50., 63., 75., 88. percentilu v súbore správnych odpovedí zoradených vzostupne podľa dátumu a času dokončenia dotazníka.

Pre určenie poradia prijatia dotazníka u Usporiadateľa je rozhodujúci dátum a čas prijatia v dotazníkovom systéme Usporiadateľa. Pokiaľ správnu odpoveď neuhádne ani jeden účastník, nárok na výhru nevzniká žiadnej strane.

Výherca dáva súhlas s uverejnením svojho mena a mesta bydliska v oznámení výsledkov súťaže na webovej stránke Usporiadateľa v sekcii Novinky a taktiež uverejnením fotografie s poukazom na výhru na sociálnych sieťach Slovenského národného panelu.

7. OZNÁMENIE O VÝHRE: K oznámeniu o výhre bude použitý email a víťaz bude kontaktovaný telefonicky. Výhercovi bude tiež poštou zaslaný tlačený poukaz.

8. PREDANIE VÝHRY: Usporiadateľ sa zaväzuje informovať výhercu o jeho výhre najneskôr do 5 pracovných dní od konca ZOH (20.2.2022) Usporiadateľ je povinný výhru zaslať na oplátkový účet výhercu do 10 pracovných dní.


9. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Odpoveďou na súťažnú otázku vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami a súčasne dáva v zmysle zákona Českej republiky č.480/2004 Zb. svoj výslovný súhlas Usporiadateľovi. Týmito údajmi sa rozumie meno a priezvisko účastníka, jeho adresa (ulica, číslo popisné, mesto/obec a PSČ), telefón a email výhradne na