Čo zarobíte vypĺňaním dotazníkov, môžete prispieť týmto organizáciám.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Celkové príspevky k 4.8.2020: 4030 EUR

DOBRÝ ANJEL

Celkové príspevky k 4.8.2020: 9240 EUR