Novinky

Tipuj, kto si z futbalového EURO 2024 odnesie zlatú medailu a získaj športovú výbavu alebo 50 EUR

Tipuj, kto si z futbalového EURO 2024 odnesie zlatú medailu a získaj športovú výbavu alebo 50 EUR

Zatiaľ čo MS v hokeji 2024 už za pár dní spozná svojich medailistov, u tohtoročného najvýznamnejšieho futbalového turnaja je to zatiaľ len veľkým otáznikom. Dajte nám svoj tip a súťažte o zaujímavé ceny!

Ďalšiu športovú tipovačku, ktorú sme ti tento rok pre Vás pripravili je futbalové EURO 2024. Majstrovstvá Európy vo futbale 2024 – UEFA EURO 2024 sa bude konať v Nemecku od 14. júna do 14. júla 2024. Tipujte správne tím, ktorý získa zlatú medailu a budete zaradení do zlosovania o zaujímavé ceny.

Výsledky tipovačky oznámime najneskôr do 31.7.2024.

V čom naša súťaž spočíva?
Reagujte na pozvánku, ktorú Vám pošleme na Váš email a tipujte, kto získa zlatú medailou na tohtoročnom UEFA EURO 2024 v Nemecku.

Ako sa zapojiť?
Tipovačky sa môže zúčastniť každý člen Slovenského národného panela, ktorý sa registroval a úspešne prešiel telefonickým overením najneskôr do 25.6.2024 zapojí a do tipovacej súťaže a správne určí tím, ktorý získa zlatú medailu na UEFA EURO 2024 v Nemecku.

Pravidlá súťaže:

1. ORGANIZÁTOR: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praha 1, IČO: 24309427, info@narodnypanel.sk

2. NÁZOV SÚŤAŽE: "Futbalová UEFA EURO 2024 tipovačka pre všetkých členov SNaP, ktorí sa registrovali najneskôr do 25.6.2024."

3. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE: OD 21.5.2024 DO 3.7.2024

4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI: Účastníkom súťaže s poradovým číslom EURO2024SNaP sa môže stať každý člen Slovenského národného panela, ktorý sa registroval a úspešne prešiel telefonickým overením najneskôr do 25.6.2024, zapojí a do tipovacej súťaže a správne určí tím, ktorý získa zlatú medailu na UEFA EURO 2024 v Nemecku.

5. VÝHRA:
1 x Futbalová lopta adidas EURO 24 Competition
1 x Batoh adidas Tiro League modrý
2 x Vak na kopačky adidas Tiro League černá
10 x 50 EUR (12 750 oplátok)

6. SPÔSOB VÝBERU VÝHERCU:
Výhercom sa stáva člen Slovenského národného panela, ktorý sa registroval a úspešne prešiel telefonickým overením najneskôr do 25.6.2024, zapojí a do tipovacej súťaže a správne určí tím, ktorý získa zlatú medailu na UEFA EURO 2024 v Nemecku. Všetci respondenti, ktorí splnia tieto podmienky, budú vložení do náhodného výberu, kde vyberieme celkovo 14 výhercov.

Výherca súhlasí so zverejnením svojho mena vo formáte iniciálok a mesta/obce (napr. pán Tomáš K. z Bardejova) a to formou vyhlásenia výsledkov tipovačky na webovej stránke Organizátora v sekcii Novinky a na sociálnych sieťach SNaP.

7. OZNÁMENIE O VÝHRE: Oznámenie o výhre bude zaslané na e-mailovú adresu, s ktorou je výherca zaregistrovaný v SNaP, výsledky budú tiež zverejnené na webovej stránke Slovenského národného panela v sekcii Novinky a na sociálnych sieťach SNaP (Facebook a Instagram).

8. ODOVZDANIE VÝHRY: Organizátor sa zaväzuje informovať výhercu o jeho výhre najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže a najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia tipovačky mu tiež výhru odošle (v prípade vecnej odmeny výhru odošle na jeho adresu, ktorý si predtým telefonicky potvrdia a v prípade peňažnej výhry, mu pripíše čiastku na jeho oplátkový účet v SNaP).

9. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Odoslaním svojho tipu účastník dobrovoľne vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami a zároveň dáva Organizátorovi výslovný súhlas v zmysle zákona č. 101/2001 Z. z. a zákona č. 480/2004 Z. z. Týmito údajmi sa rozumie meno a priezvisko účastníka, jeho adresa (ulica, PSČ, mesto/obec a PSČ), telefónne číslo a e-mailová adresa výlučne za účelom distribúcie výhry; s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu: meno, prvé písmeno priezviska a mesto/obec v zozname výhier na webovej stránke Organizátora - účastník môže svoj súhlas písomne odvolať zaslaním žiadosti na adresu support@narodnypanel.sk. Ak výherca odmietne poskytnúť údaje uvedené v pravidlách tipovačky, bude z tipovačky vyradený a výhra bude odovzdaná ďalšiemu v poradí.

10. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE: Účastníci sa zúčastňujú tipovačky s vedomím, že nemajú nárok na iné plnenie než formou vecnej výhry, ktorá je uvedená vyššie alebo oplátok, ktoré mu budú pripísané na jeho oplátkový účet v SNaP. Organizátor nie je voči Účastníkom nijako zaviazaný a Účastníci nemajú nárok na iné plnenia zo strany Organizátora ako tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Organizátora alebo ich rodinní príslušníci. Úplné znenie pravidiel bude počas trvania súťaže priebežne dostupné na webovej stránke Organizátora https://www.narodnypanel.sk/news/. Organizátor je oprávnený kontrolovať podmienky tipovačky a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke týkajúcej sa tejto súťaže.

‹ Späť

Zverejnené na 20. 5. 2024, 14:00:31