FAQ - často kladené otázky

Registrácia

Slovenský národný panel je miestom, kde sa registrujú používatelia internetu, ktorí sa chcú za odmenu zúčastňovať prieskumov trhu a verejnej mienky. Slovenský národný panel je vlastnený výskumnými agentúrami Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK. Našimi klientmi a zadávateľmi výskumov sú slovenské aj zahraničné výskumné agentúry, univerzity, výskumné pracoviská aj štátne inštitúcie.

Získate možnosť povedať otvorene svoj názor na najrôznejšie témy a získať za účasť vo výskumoch zaujímavé odmeny z nášho katalógu, peniaze alebo možnosť prispieť zo svojich odmien niektorej z charitatívnych organizácií.

Ľudia starší ako 15 rokov, trvalo žijúci na území Slovenskej republiky, ktorí majú záujem dlhodobo sa zúčastňovať výskumov trhu a verejnej mienky na internete.

Stačí vyplniť svoju platnú e-mailovú adresu a pravdivo vyplniť registračný formulár na https://www.narodnypanel.sk. Nie je možné sa registrovať viac krát ako raz.

Neumožňujeme byť členom viac ako jedného z našich panelov (Slovenského, Českého alebo Poľského národného panela). Vyberte si prosím krajinu, kde sa prevažne zdržiavate.

Pre účasť na výskumoch stačí bežný osobný počítač alebo notebook s pripojením na internet a internetovým prehliadačom so zapnutou podporou Cookies, JavaScriptu a nainštalovanou technológiou Adobe Flash. Neodporúčame pre vypĺňanie výskumov používať prehliadač Internet Explorer, s niektorými výskumami nie je kompatibilný. Alternatívou sú napríklad Mozilla Firefox alebo Google Chrome v aktuálnych verziách, bez doplnkov ktoré by mohli blokovať funkčnosť dotazníkov (brániť v prehrávaní videí, blokovať „reklamný“ obsah a pod.).

Osobné údaje

Panel konkrétnych ľudí s pravdivo vyplnenými údajmi potrebujeme, aby sme udržali vysokú kvalitu našich výskumov. Na sociodemografické charakteristiky, ako je pohlavie, vzdelanie vek a ďalšie sa pýtame, aby sme poznali štruktúru Slovenského národného panela a mohli pre vás vyberať správne dotazníky.

Telefónne číslo použijeme jednorazovo na overenie registračných údajov krátkym hovorom. Pokiaľ aktívne nevyberiete možnosť zúčastňovať sa aj telefonických výskumov, už vám volať nebudeme. Ďalej svoje číslo využijete ako bezpečnostný prvok pri zmenách niektorých údajov na svojom účte a pre potvrdzovanie objednávok odmien.

Všetky údaje, ktoré nám uvediete, starostlivo chránime a zachádzame s nimi, tak aby nebolo možné ich zneužiť neoprávnenou osobou. S údajmi zaobchádzame v súlade s platnou legislatívou.

K osobným informáciám, ktoré ste nám uviedli, majú prístup len poverení preškolení pracovníci, ktorí Slovenský národný panel spravujú. Je vylúčené, aby sa vaše osobné údaje dostali do rúk tretích osôb. Vaše osobné údaje nie sú dostupné z internetu.

Členstvo v paneli

O zaradení do výskumu informujeme e-mailom. Stačí stlačiť tlačidlo Vstúpiť do výskumu v e-maile alebo v sekcii Výskumy na www.narodnypanel.sk a nasledovať ďalšie inštrukcie. Pozvánky do výskumov chodia nepravidelne, záleží na aktuálnych požiadavkách našich klientov na ľudí s vašimi charakteristikami, t.j. na cieľovú skupinu výskumu. Častejším pozvánkam pomôžete úplným a pravdivým vyplnením informácií vo svojom profile.

Zúčastniť sa výskumu znamená vyplniť on-line dotazník, do ktorého dostanete pozvánku. Čas potrebný na vyplnenie je závislý na počte otázok, spravidla sa pohybuje od 1 do 25 minút. Očakávaný čas sa dozviete pred vstupom do výskumu. Aj napriek tomu pre vás môže dotazník skončiť aj skôr, keď nesplníte niektorú z dodatočných podmienok účasti, alebo keď sa už pred vami zúčastnil dostatočný počet ľudí s vašimi charakteristikami. Ideálne je vyplniť výskum naraz, obvykle doň nejde vstúpiť opakovane.

Budeme radi, keď sa zúčastníte všetkých výskumov, na ktoré vás pozveme. Povinnosť to ale nie je. Pokiaľ viete, že sa nebudete môcť dlhšiu dobu výskumov zúčastňovať (napr. počas dovolenky), využite možnosť dočasne pozastaviť členstvo v nastavení svojho účtu. Keď panelista na pozvánky opakovane nereaguje, náš systém mu začne automaticky priraďovať menej výskumov.

Po registrácii príde e-mail s jej potvrdením. Nasledujúci deň môžete čakať prvú pozvánku do výskumu. Ďalšie pozvánky chodia až po telefonickom overení vašej registrácie nepravidelne podľa záujmu našich klientov. Výnimočne dostanete e-maily s dôležitými upozorneniami k vášmu členstvu. Nikdy neposielame spam.

Oblátky a odmeny

Každý výskum je ohodnotený tzv. oplátkami podľa dĺžky a náročnosti dotazníka. Za oplátky si môžete vybrať odmeny z nášho katalógu, vymeniť ich za peniaze alebo prispieť niektorej z charitatívnych organizácií.

Oplátky prevádzame kurzom 255:1. Za 2550 nazbieraných oplátok dostanete 10 EUR.

V súčasnosti podporujeme: Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, neziskovú organizáciu Dobrý Anjel a Spolu s odvahou Slovensko. Peniaze vyplácajú charitám naše materské spoločnosti NMS, STEM/MARK a Nielsen Admosphere spolu s peniazmi z vlastných zdrojov. Výplata prebieha niekoľkokrát ročne formou peňazí alebo nákupom špeciálneho vybavenia.

Ako vybavenú označujeme objednávku v okamžiku odovzdania Slovenskej pošte. Štandardne trvá doručenie 2 až 3 pracovné dni.

Záleží, aké sú vaše príjmy. Viac informácií nájdete na finančných portáloch, napr. www.peniaze.sk.

Aby došlo k vyplateniu odmeny za nového člena, je potrebné, aby nový člen splnil nasledujúce podmienky:

1) Zaregistroval sa pomocou odkazu, ktorý ste mu / jej poslali (tento odkaz je súčasťou pozvánky).
2) Registračné údaje nového člena musia byť telefonicky overené.
3) Nový člen musí vyplniť potrebný počet výskumov, ktorý je uvedený u každej akcie po rozkliknutí "Pozvanie nového člena".

Zmeny v účte

Pre zmenu prihlasovacej emailovej adresy nám prosím napíšte na pomoc@narodnypanel.sk. Heslo si môžete zmeniť na domovskej stránke pri pokuse o prihlásenie (prepnutím na obnova hesla).

Heslo si môžete zmeniť na domovskej stránke www.narodnypanel.sk pri pokuse o prihlásenie (prepnutím na obnova hesla). Potom zadajte svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám od nás chodia e-maily. Do 10 minút dostanete e-mail s návodom, ako postupovať ďalej. Pokiaľ e-mail nepríde, skontrolujte si prosím zložku s nevyžiadanou poštou.

Po prihlásení na www.narodnypanel.sk pod odkazom Profil a Osobné údaje. Needitovateľné položky radi aktualizujeme na požiadanie, pokiaľ nám napíšete cez kontaktný formulár alebo na pomoc@narodnypanel.sk.

Číslo účtu zadávate jednorazovo pri objednávke prevodu oplátok na peniaze. Používame ho len pre danú objednávku, číslo nie je možné nikde v profile editovať.

Budeme radi, keď zostanete aktívnymi členmi Slovenského národného panela čo najdlhšie a budete sa ďalej deliť o svoje názory. Pokiaľ sa predsa len rozhodnete odísť, prihláste sa pomocou svojho používateľského mena a hesla na www.narodnypanel.sk a vľavo pod ikonou ozubeného kolieska otvoríte sekciu Nastavenie, kde členstvo jednoducho ukončíte. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné členstvo zrušiť žiadosťou na e-mail našej podpory alebo kontaktným formulárom. V prípade vašej neaktivity trvajúcej dlhšie ako rok si vyhradzujeme právo vaše členstvo ukončiť sami.

Riešenie problémov

E-mail potvrdzujúci prvú časť registrácie môže prísť s oneskorením. Pokiaľ od nás nedostane e-mail do 4 hodín od registrácie, skontrolujte zložku so spamom a prípadne nám napíšte cez kontaktný formulár alebo na pomoc@narodnypanel.sk.

Časť dotazníkov našich klientov nie je kompatibilná s telefónmi a tabletmi najmä kvôli absencii technológie Adobe Flash a kvôli veľkosti displeja, ktoré neumožňujú dotazník zobraziť alebo ovládať zamýšľaným spôsobom. S rozšírením mobilných zariadení sa ponuka mobilných výskumov postupne zväčšuje, aj napriek tomu prosím počítajte s tým, že zatiaľ je potrebné väčšinu dotazníkov vypĺňať na počítači.

Internet Explorer je zastaraná aplikácia. Pokiaľ máte na počítači starší systém, odporúčame nainštalovať pre prácu so Slovenským národným panelom aj na bežné prehliadanie internetu webový prehliadač Mozilla Firefox, ktorý funguje aj so staršími počítačmi. Ďalšou alternatívou je napríklad Google Chrome.

Skontrolujte prosím, či nepoužívate doplnky v prehliadači ako AdBlock (blokovanie reklám), NoScript (blokovanie JavaScriptu, Flashu a ďalších prvkov). Tieto doplnky stačí pred spustením dotazníka vypnúť. Pozor, do niektorých dotazníkov našich klientov je možné vstúpiť len raz, aby sa zabránilo opakovanému vyplneniu jednou osobou, preto je možné, že druhý krát už nebudete do dotazníka vpustení.

V prípade akejkoľvek otázky alebo problému týkajúceho sa Slovenského národného panela píšte cez kontaktný formulár alebo e-mailom na adresu pomoc@narodnypanel.sk.