Novinky

Registrujte sa a vyhrajte vstupenky na KABÁT TURNÉ 2024 a ďalšie ceny

Registrujte sa a vyhrajte vstupenky na KABÁT TURNÉ 2024 a ďalšie ceny

Tentokrát máme pripravenú súťaž pre nových registrovaných členov. Staňte sa členom Slovenského národného panela a súťažte o vstupenky na KABÁT TURNÉ a 5 ALZA voucherov v hodnote 50 EUR.

Súťaž je určená pre nových registrovaných členov - mužov, ktorý sa do Slovenského národného panela zaregistrujú od 16.februára 2024 do 30. apríla 2024. Každého muža, ktorý sa v tomto termíne zaregistruje a úspečne prejde telefonickým overením, zaradíme do náhodného výberu a má šancu získať 2 vstupenky na KABÁT-PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ 2024, alebo ALZA voucher v hodnote 50 EUR.

Výhru môže získať až 15 z vás. A o čo konkrétne budete súťažiť?

2 x 2 vstupenky KABÁT-PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ 2024 v Bratislave (10.10.)
3 x 2 vstupenky KABÁT-PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ 2024 vo Zvolene (12.10.)
3 x 2 vstupenky KABÁT-PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ 2024 v Košiciach (15.10.)
2 x 2 vstupenky KABÁT-PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ 2024 v Poprade (17.10.)

5 x ALZA voucher v hodnotě 50 EUR

Výsledky súťaže zverejníme 10. mája 2024.

Ako sa zapojiť?

Súťaž prebieha od 16. februára do 30. apríla 2024, v tomto časovom rámci sa registrujte do Slovenského národného panela. Zapojiť sa môže každý muž, ktorý má slovenské občianstvo a doteraz nie je členom Slovenského národného panela. K účast je potrečbné mať dokončenú registráciu ja úspešne prejsť telefonicikým overením identity.

Kto sa môže stať víťazom?

Zo všetkých zúčastnených mužov, ktorí splnia podmienky súťaže náhodne vyberieme 15, ktorí získajú niektorú z vyššie uvedených cien.

Pravidlá súťaže

Kompletné pravidlá súťaže: "Registrujte sa do 30. apríla do Slovenského národného panela a získajte 2 vstupenky na KABÁT Turné alebo Alza voucher v hodnote 50 EUR".

ORGANIZÁTOR: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praha 1, IČO: 24309427, info@narodnypanel.sk

NÁZOV SÚŤAŽE: "Registrujte sa do 30. apríla do Slovenského národného panela a získajte 2 vstupenky na KABÁT Turné alebo Alza voucher v hodnote 50 EUR"

DOBA TRVANIA: 16.2.2024 - 30.4.2024

PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI: Účastníkom súťaže s poradovým označením SNAPKABAT sa môže stať každý muž, vo veku 18 a viac rokov, ktorý je slovenskej národnosti a doposiaľ nie je registrovaným členom Slovenského národného panela a v termíne od 16.2.2024 do 30.4.2024 sa zaregistruje do Slovenského národného panela a úspešne prejde telefonickým overením.

VÝHRA: 10 x 2 vstupenky na KABÁT Turné alebo 5 x ALZA voucher v hodnote 50 EUR

SPÔSOB VÝBERU VÝHERCU: Výhercom sa stáva muž, ktorý v termíne od 16.2.2024 do 30.4.202č dokončí registráciu do Slovenského národného panela, úspešne prejde telefonickým overením a bude náhodne vybraný. Všetky jedinečné ID týchto nových regisgtrovaných členov SNaP budú zaradené do náhodného výberu, v ktorom bude vybraných celkom 15 z nich, ktorí získajú odmenu.

Pre určenie poradia prijatia registrácie u Organizátora je rozhodujúci dátum a čas prijatia registrácie v dotazovacom systéme Organizátora.

Výherca súhlasí so zverejnením svojho mena vo formáte iniciálok a mesta/obce (napr. pán Tomáš K. z Bardejova) a to formou vyhlásenia výsledkov súťaže na webovej stránke Organizátora v sekcii Novinky a na sociálnych sieťach SNaP.

OZNÁMENIE O VÝHRE: Oznámenie o výhre bude zaslané na e-mailovú adresu, s ktorou je výherca zaregistrovaný v SNaP.

ODOVZDANIE CENY: Organizátor sa zaväzuje informovať výhercu o jeho výhre najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže a v tomto termíne mu tiež odošle výhru - elektronické vstupenky alebo elektronický voucher.

SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Registráciou do SNaP účastník dobrovoľne vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami a zároveň dáva Organizátorovi výslovný súhlas v zmysle zákona č. 101/2001 Z. z. a zákona č. 480/2004 Z. z. Týmito údajmi sa rozumie meno a priezvisko účastníka, jeho adresa (ulica, PSČ, mesto/obec a PSČ), telefónne číslo a e-mailová adresa výlučne za účelom distribúcie výhry; s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu: meno, prvé písmeno priezviska a mesto/obec v zozname výhier na webovej stránke Organizátora - účastník môže svoj súhlas písomne odvolať zaslaním žiadosti na adresu support@narodnypanel.sk. Ak výherca odmietne poskytnúť údaje uvedené v pravidlách tipovačky, bude z tipovačky vyradený a výhra bude odovzdaná ďalšiemu v poradí.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE: Účastníci sa zúčastňujú súťaže s vedomím, že nemajú nárok na iné plnenie než formou elektronickcýh vstupeniek na vyššie uvedený event, alebo elektronický voucher. Organizátor nie je voči Účastníkom nijako zaviazaný a Účastníci nemajú nárok na iné plnenia zo strany Organizátora ako tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Organizátora alebo ich rodinní príslušníci. Úplné znenie pravidiel bude počas trvania súťaže priebežne dostupné na webovej stránke Organizátora https://www.narodnypanel.sk/news/. Organizátor je oprávnený kontrolovať podmienky tipovačky a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke týkajúcej sa tejto súťaže.

‹ Späť

Zverejnené na 13. 2. 2024, 12:44:53