Novinky

Tipujte koľko medailí si privezieme z Letných OH v Paríži

Tipujte koľko medailí si privezieme z Letných OH v Paríži

Už čoskoro budeme poznať víťazov futbalového EURO 2024 a tiež víťazov našej futbalovej tipovačky. Zatiaľ sa môžete zapojiť do ďalšej súťaže. Tentokrát do Olympijskej. Dajte nám svoj tip a súťažte o 50 EUR!

Letné olympijské hry sú už za dvermi a vy máte možnosť získať ďalšiu výhru v našej Olympijskej tipovačke. Olympiáda sa uskutoční v dňoch 4.7.2024 až 11.8.2024. Odošlite nám v období od 4.7.2024 až do 9.8.2024 správný tip, koľko medailí si z Olympiády privezú slovenskí reprezentanti, a to bez ohľadu na to, či to bude medaila zlatá, strieborná alebo bronzová a budete zaradení do zlosovania o 10 x 50 EUR.

Výsledky tipovačky oznámime najneskôr do 31.8.2024.

V čom naša súťaž spočíva?
Reagujte na pozvánku, ktorú Vám pošleme na Váš email a tipujte, koľko medailí si z Olympiády privezú slovenskí reprezentanti, a to bez ohľadu na to, či to bude medaila zlatá, strieborná alebo bronzová.

Ako sa zapojiť?
Tipovačky sa môže zúčastniť každý člen Slovenského národného panela, ktorý sa registroval a úspešne prešiel telefonickým overením najneskôr do 5.8.2024 zapojí a do tipovacej súťaže a správne určí, koľko medailí si z Olympiády privezú slovenskí reprezentanti, a to bez ohľadu na to, či to bude medaila zlatá, strieborná alebo bronzová.

Pravidlá súťaže:

1. ORGANIZÁTOR: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praha 1, IČO: 24309427, info@narodnypanel.sk

2. NÁZOV SÚŤAŽE: "Olympijská tipovačka 2024 pre všetkých členov SNaP, registrovaných najneskôr do 5.8.2024."

3. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE: OD 4.7.2024 DO 9.8.2024

4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI: Účastníkom súťaže s poradovým číslom OLYMPIADA2024SNaP sa môže stať každý člen Slovenského národného panela, ktorý sa registroval a úspešne prešiel telefonickým overením najneskôr do 5.8.2024, zapojí a do tipovacej súťaže a správne určí, koľko medailí si z Olympiády privezú slovenskí reprezentanti, a to bez ohľadu na to, či to bude medaila zlatá, strieborná alebo bronzová.

5. VÝHRA:
10 x 50 EUR (12 750 oplátok)

6. SPÔSOB VÝBERU VÝHERCU:
Výhercom sa stáva člen Slovenského národného panela, ktorý sa registroval a úspešne prešiel telefonickým overením najneskôr do 5.8.2024, zapojí a do tipovacej súťaže a správne určí, koľko medailí si z Olympiády privezú slovenskí reprezentanti, a to bez ohľadu na to, či to bude medaila zlatá, strieborná alebo bronzová. Všetci respondenti, ktorí splnia tieto podmienky, budú vložení do náhodného výberu, kde vyberieme celkovo 10 výhercov.

Výherca súhlasí so zverejnením svojho mena vo formáte iniciálok a mesta/obce (napr. pán Tomáš K. z Bardejova) a to formou vyhlásenia výsledkov tipovačky na webovej stránke Organizátora v sekcii Novinky a na sociálnych sieťach SNaP.

7. OZNÁMENIE O VÝHRE: Oznámenie o výhre bude zaslané na e-mailovú adresu, s ktorou je výherca zaregistrovaný v SNaP, výsledky budú tiež zverejnené na webovej stránke Slovenského národného panela v sekcii Novinky a na sociálnych sieťach SNaP (Facebook a Instagram).

8. ODOVZDANIE VÝHRY: Organizátor sa zaväzuje informovať výhercu o jeho výhre najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže a najneskôr do 1 mesiaca od ukončenia tipovačky mu tiež výhru odošle (v prípade vecnej odmeny výhru odošle na jeho adresu, ktorý si predtým telefonicky potvrdia a v prípade peňažnej výhry, mu pripíše čiastku na jeho oplátkový účet v SNaP).

9. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Odoslaním svojho tipu účastník dobrovoľne vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami a zároveň dáva Organizátorovi výslovný súhlas v zmysle zákona č. 101/2001 Z. z. a zákona č. 480/2004 Z. z. Týmito údajmi sa rozumie meno a priezvisko účastníka, jeho adresa (ulica, PSČ, mesto/obec a PSČ), telefónne číslo a e-mailová adresa výlučne za účelom distribúcie výhry; s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu: meno, prvé písmeno priezviska a mesto/obec v zozname výhier na webovej stránke Organizátora - účastník môže svoj súhlas písomne odvolať zaslaním žiadosti na adresu support@narodnypanel.sk. Ak výherca odmietne poskytnúť údaje uvedené v pravidlách tipovačky, bude z tipovačky vyradený a výhra bude odovzdaná ďalšiemu v poradí.

10. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE: Účastníci sa zúčastňujú tipovačky s vedomím, že nemajú nárok na iné plnenie než formou oplátok, ktoré mu budú pripísané na jeho oplátkový účet v SNaP. Organizátor nie je voči Účastníkom nijako zaviazaný a Účastníci nemajú nárok na iné plnenia zo strany Organizátora ako tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Organizátora alebo ich rodinní príslušníci. Úplné znenie pravidiel bude počas trvania súťaže priebežne dostupné na webovej stránke Organizátora https://www.narodnypanel.sk/news/. Organizátor je oprávnený kontrolovať podmienky tipovačky a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke týkajúcej sa tejto súťaže.

‹ Späť

Zverejnené na 4. 7. 2024, 13:49:02