Novinky

Podcasty počúva týždenne viac než tretina z vás, preferujete hlavne kratšie stopáže

Podcasty počúva týždenne viac než tretina z vás, preferujete hlavne kratšie stopáže

Audio formát podcastov už počúva aspoň raz do týždňa viac než tretina slovenskej internetovej populácie, čo je aktuálne viac než v Českej republike. Silnejšími poslucháčmi sú častejšie muži a taktiež mladšie vekové skupiny. Podľa prieskumu si podcasty respondenti najčastejšie púšťajú doma, keď relaxujú, alebo taktiež pri domácich činnostiach. Z tematických zamarení a formátov aktuálne vedú humorné či komediálne podcasty, rozhovory s osobnosťami a skutočné príbehy. Najčastejšou platformou na počúvanie je v súčasnosti počúvanie na webe a čo sa dĺžky podcastov týka, dáva väčšina poslucháčov prednosť tým, ktoré nemajú viac než pól hodiny.
Výsledky prináša spoločný výskum agentúr ResSOLUTION Group a Nielsen na vzorke päťsto respondentov slovenskej internetovej populácie zo Slovenského národného panelu vo veku 15 a viac rokov.

Obľúbenosť podcastov v posledných rokoch stúpa a ich ponuka sa každým dňom rozširuje. Medzi slovenskými online užívateľmi aktuálne počúva podcasty už 36 % aspoň raz týždenne. Pri rozklade tohoto čísla vidíme, že 8 % opýtaných sa im venuje denne nebo takmer denne, 16 % 2–3krát do týždňa a 12 % raz za týždeň. V porovnaní s výsledkami podobného prieskumu realizovaného v Českej republike vyplýva, že Slováci sú silnejšími poslucháčmi podcastov než Česi: v ČR si ich v rovnakej frekvencii aktuálne púšťa 22 % online používateľov.

Vo väčšej miere sa ich počúvaniu (vo frekvencii aspoň raz za týždeň) venujú muži a taktiež mladší respondenti. Takmer dve pätiny respondentov v súčasnosti počúva podcasty menej často než raz za týždeň (13 % aspoň raz za mesiac a štvrtina ešte menej často) a štvrtina ich zatiaľ nepočúva vôbec.
Zvyčajné prostredie k počúvaniu podcastov je v ČR i SR porovnateľné: vedie domov, konkrétnejšie pri relaxovaní alebo pred spaním – uviedlo ho 52 % Slovákov a 47 % Čechov. Viac než dve pätiny slovenských poslucháčov (a viac než tretina českých) potom počúva podcasty ako kulisu k domácim činnostiam (upratovanie, varenie apod.). U žien je počúvanie pri činnostiach v domácnosti porovnateľne bežné ako počúvanie pri relaxovaní a u najmladšej vekovej skupiny dokonca upratovanie apod. vedú, zatiaľ čo u mužov a starších respondentov naopak jasne víťazí relax. Tretím najspomínanejším miestom na počúvanie sú v oboch skúmaných krajinách cesty a rôzne presuny (napr. MHD alebo v aute), kde podcasty počúva štvrtina slovenských, resp. 27 % českých poslucháčov. Frekventovanejší je tento spôsob počúvania u mladších ročníkov.

Najobľúbenejšie témy podcastov sa v ČR a SR líšia, ako je vidieť z infografiky nižšie. U nás aktuálne patria medzi najobľúbenejšie humorné či komediálne podcasty, ďalej rozhovory s osobnosťami a skutočné príbehy (zahrňujúce napr. zločiny, ktoré sa stali apod.).

Preferencie sa ale líšia v rôznych sociodemografických skupinách. Napríklad muži majú na prvom mieste humorné či komediálne podcasty, ženy najradšej počúvajú rozhovory s osobnosťami. U vekových skupín je možné vypozorovať zaujímavú tendenciu, napríklad pri podcastových rozhovoroch, ktoré sú preferovanejšie s vyšším vekom respondentov aj s vyšším dosiahnutým vzdelaním. Respondenti nad 35 rokov veku majú tiež silnejší záujem o spravodajstvo než mladí. Opačnú tendenciu sledujeme pri skutočných príbehoch, ktorých obľuba naopak rastie u mladších respondentov. Mladí vo väčšej miere preferujú ešte vedecké/technické podcasty.
Zo spôsobov počúvania je aktuálne najčastejšie počúvanie cez web, ktoré využíva 57 % opýtaných. Cez (mobilné) aplikácie si podcasty púšťa 46 %. A zatiaľ čo aplikácie sú bežnejšie u mladších respondentov (v skupine 15–34 let ich využíva 57 % z nich), tendencia k počúvaniu online cez web naopak s vekom mierne rastie. Epizódy na počúvanie offline dnes sťahuje len zlomok opýtaných poslucháčov podcastov, je ich 9 %.
Zaujímavou témou je taktiež preferovaná dĺžka podcastov. Väčšina (presne 62 %) slovenských poslucháčov dáva prednosť podcastom, ktoré majú do pol hodiny – a obdobný záver priniesla táto otázka aj v Česku. Číslo presnejšie tvorí 30 % poslucháčov, ktorí majú najradšej, keď epizódy neprekročia 15 minút (výraznejšia je táto preferencia medzi staršími respondentmi), a 32 % uprednostňuje dĺžku medzi 16 a 30 minútami. Dlhšie epizódy má radšej 30 % poslucháčov. Preferenciu ohľadom dĺžky aktuálne nemá 8 % opýtaných.

‹ Späť

Zverejnené na 26. 1. 2024, 14:13:33