Novinky

Štartujeme systém špeciálnych odmien pre respondentov, ktorým nebolo umožnené dokončiť výskum

Štartujeme systém špeciálnych odmien pre respondentov, ktorým nebolo umožnené dokončiť výskum

Jedným z výsledkov tohtoročného výskumu spokojnosti medzi našimi respondentami v Česku, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Bulharsku je zavedenie nového kvartálneho systému špeciálnych odmien pre respondentov, ktorí nemohli dokončiť výskum z dôvodu naplnenej kvóty, alebo z dôvodu, že nesplňujú podmienky výberu pre daný výskum.

Z vašej spätnej väzby, ktorú ste nám poskytli na jar tohto roku v dotazníku týkajúceho sa spokojnosti s členstvom v paneli jasne rezonuje, že do veľkej miery je pre vás frustrujúci fakt, že častokrát máte záujem sa výskumu zúčastniť, ale nie je vám to umožnené, prípadne vypadnete v úvode dotazníku na niektorej zo screeningových otázok. V takom prípade sa vám objaví táto veta „Ospravedlňujeme sa, ale do tohto výskumu hľadáme iných respondentov. Odmena vás ale neminie!“ a na váš oplátkový účet sa pripíše čiastka 5 oplátok.

K predčasnému ukončeniu výskumu dochádza najmä z dvoch dôvodov:

1. Vaša kvóta bola naplnená
Každý klient požaduje v rámci výskumu konkrétnu vzorku ľudí. Teda konkrétny počet mužov, žien v jednotlivých vekových alebo vzdelanostných kategóriách, prípadne z konkrétnych regiónov. Výberové kategórie môžu byť rôzne od pohlavia, veku, vzdelania, až po využívanie konkrétneho mobilného operátora, konkrétnej banky, alebo konzumácie konkrétneho produktu. Povedzme, že hľadáme napríklad v rámci jedného výskumu 30 mužov s maturitou vo veku 30-45 rokov, ktorí majú osobný účet v Slovenskej sporiteľni. Pokiaľ vstúpite do dotazníka a ten je predčasne ukončený z dôvodu, že kvóta bola naplnená, znamená to, že sme už v rámci tohto výskumu dosiahli potrebný počet 30 mužov v tejto kategórii. Možno vás zaujíma, prečo v takomto prípade pre túto kategóriu ľudí výskum uzavrieme a nezbierame ďalšie dotazníky. Odpoveď je jednoduchá. Klient nám zaplatí len za konkrétny dopredu dohodnutý počet odpovedí/dotazníkov. Akékoľvek ďalšie odpovede by boli pre náš panel nežiadúcim nákladom naviac.

2. Nespĺňate podmienky výskumu
Ďalším dôvodom, prečo môže byť váš výskum predčasne ukončený je skutočnosť, že nespĺňate podmienky výskumu. Pokiaľ by sme napríklad potrebovali 20 žien vo veku 20-30 rokov, ktoré pravidelne nakupujú mliečne výrobky a majú aspoň jedno dieťa vo veku do 5 rokov, spýtame sa vás najskôr na vaše pohlavie a vek, pokiaľ splňujete podmienky, dostanete sa na ďalšiu otázku. Nasledujúca otázka bude, či pravidelne nakupujete mliečne výrobky, pokiaľ áno, dostanete sa na ďalšiu otázku. V ďalšej otázke sa vás spýtame, či máte deti, koľko a v akom veku. Pokiaľ uvediete napríklad, že máte jedno dieťa vo veku 8 rokov, dotazník sa predčasne ukončí a nie je súčasťou dát, ktoré odovzdávame klientovi. Je pre nás nepoužiteľný. Je to preto, že k výskumu potrebujeme iba ženy s dieťaťom do 5 rokov a klásť ďalšie otázky by nedávalo zmysel, pretože v dotazníku budeme pravdepodobne hodnotiť produkt určený ku konzumácii deťom do 5 rokov. Možno si kladiete otázku, prečo dotazník nepošleme iba ženám, ktoré majú deti do 5 rokov, predsa tieto informácie o vás máme. Samozrejme, že primárne posielame výskum na ženy, ktoré nám vo svojom profilovom dotazníku uviedli, že majú dieťa do 5 rokov. Pokiaľ ale medzitým ich dieťa dosiahlo vyšší vek a respondentky nemajú aktualizovaný svoj profil, môže sa stať, že podmienkam výskumu už nevyhovujú.

Okrem toho, že vám veľmi radi vysvetlíme, ako takýto výber k výskumu funguje a prečo k predčasným ukončeniam dotazníkov dochádza, rozhodli sme sa tiež, že kvartálne odmeníme niekoľkých z vás, ktorí práve z týchto dvoch dôvodov nemohli výskumy dokončiť.

Pokiaľ ste v priebehu štvrťroka boli 5krát vylúčení z výskumu dôvodu naplnenej kvóty alebo nesplnenia podmienok výskumu, zaradíme vás do zoznamu, z ktorého náhodne vyberieme 150 respondentov iba zo Slovenska, ktorým pripíšeme špeciálnu odmenu 1000 oplátok na ich oplátkové účty.

Systém špeciálnych odmien štartujeme od druhého kvartálu 2023. Za mesiace apríl, máj a jún podmienku pre zaradenie splnilo 5 098 respondentov Slovenského národného panela, z ktorých sme náhodne vybrali 150.
Zoznam tých, ktorým začiatkom septembra pripíšeme na ich oplátkové účty špeciálnu odmenu 1000 oplátok nájdete TU.

Veríme, že získaná špeciálna odmena bude pre vás istou satisfakciou za to, že ste nemohli niektoré výskumy dokončiť a nezabudnite, že už čoskoro vyhodnotíme mesiace júl, august a september. O výsledkoch vás budeme znovu informovať e-mailom, v NOVINKÁCH na našom webe a na našom FACEBOOKU.

‹ Späť

Zverejnené na 4. 9. 2023, 18:52:05