Novinky

Väčšina z vás strávila tohtoročnú letnú dovolenku doma

Väčšina z vás strávila tohtoročnú letnú dovolenku doma

Leto pomaly končí a nás zaujímalo, kde sa tento rok rozhodli letnú dovolenku stráviť členovia našich panelov naprieč všetkými krajinami ENP. Už na prvý pohľad je vidieť, že vo všetkých krajinách platí „všade dobre, doma najlepšie.“

Na letnú dovolenku tento rok plánovali vyraziť takmer ¾ našich respondentov (72 %). Najviac Rumuni (81 %), Česi (76 %) a Bulhari (74 %). Naopak najmenej Maďari (61 %) a Slováci (65 %). V každej z krajín ENP sa významná časť respondentov rozhodla stráviť tohtoročnú dovolenku vo svojej krajine. Nie je prekvapením, že o niečo viac sú to respondenti z krajín, ktoré majú svoje vlastné more. Domácu dovolenku si tento rok najviac užilo 66 % Bulharov a 62 % Rumunov. Najnižší záujem o tuzemskú dovolenku mali Slováci (48 %), viac ako polovica z nich si užila radšej dovolenku zahraničnú.
Tohtoročnú letnú dovolenku si signifikantne viac dopriali ľudia vo veku 30-44 rokov (74 %) a ľudia s VŠ vzdelaním (81 %).

Zaujímalo nás tiež, ako je to v skutočnosti s tým „povestným tlieskaním v lietadle“. Tlieskajú Slováci po pristátí lietadla alebo nie? Je tlieskanie v lietadla výsadou iba niektorých národností? Koniec dohadov, máme tu dáta.
Lietadlom nikdy nelieta viac než ¼ respondentov, ktorí sa ankety zúčastnili. Takmer 2/5 sa nám priznali, že po úspešnom pristátí lietadla odmenia posádku potleskom. Ak budete v lietadle počuť burácajúci potlesk, s najväčšou pravdepodobnosťou v ňom sedia Bulhari a Slováci. Patria totiž medzi najčastejších „tlieskačov“ v lietadlách, v Bulharsku nám to potvrdilo 53 % našich respondentov a na Slovensku 45 %. Tlieskanie v lietadle nie je cudzie ani 2/5 Rumunov. V Poľsku a v Českej republike tlieska viac než 1/3 našich panelistov a výrazne najmenej tlieskajúcich pasažierov nájdeme medzi Maďarmi (32 %). Obecne výrazne viac tlieskajú ženy (41 %) a ľudia vo veku 45-59 rokov (44 %).

K letným dovolenkám rozhodne patrí aj stravovanie. Na TUZEMSKEJ DOVOLENKE využívajú ALL INCLUSIVE stravovanie najviac Bulhari (56 %) a Rumuni (38 %). Naopak najmenej Česi (16 %). Zatiaľ čo na zahraničných dovolenkách patrí k najobľúbenejšiemu typu stravovania vo všetkých krajinách okrem Maďarska, kde dávajú prednosť pred AI návštevám miestnych reštaurácií (42 %).

Pozreli sme sa aj na to, koľkí z vás si vozia zásoby jedla na dovolenku z domova. Čo sa týka tuzemských dovoleniek, celkovo si jedlo z domova so sebou berie 1/3 z vás a to najčastejšie Rumuni (40 %) a Poliaci (36 %) a najmenej Slováci (31 %).
Zásoby jedla z domova si ale takmer 1/5 z vás vozí aj na zahraničné dovolenky. Najviac sú to Bulhari (23 %), naopak najmenej Česi (17 %).

Anketa bola realizovaná medzi respondentami ENP, Total=N11156, CZ=N4453, SK=N1388, PL=N1719, HU=1064, BG=N2012, RO=N519, respondenti vo veku 18-59 rokov, júl 2023.
‹ Späť

Zverejnené na 13. 9. 2023, 9:52:04