National Pandemic Alarm – aktuálne postoje a nálady v pandémií koronavírusu

National Pandemic Alarm – aktuálne postoje a nálady v pandémií koronavírusu

European National Panels spúšťa jedinečný projekt mapujúci súčasnú situáciu

V dnešnej zložitej a neistej situácií šírenia pandémie ochorenia COVID-19 sú informácie dôležitejšou komoditou ako inokedy. European National Panels doplňuje ku všetkým dostupným dátam, ktoré sú dnes k dispozícií, názory, postoje a emócie konkrétnych ľudí. Preto ponúkajú všetkým dostupný výskum verejnej mienky National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu. Projekt prebieha od 16. marca 2020 na lokálnych reprezentatívnych online paneloch v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku a v Bulharsku, a ponúka tak unikátne medzinárodné porovnanie.

Jeho výsledky budú priebežne publikované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu

Výskumné šetrenie prebieha kontinuálne a jeho výsledkom je niekoľko indexov, ktoré zachytávajú vývoj spoločenských postojov a nálad v aktuálnej situácií. Sú to indexy : miera strachu (index paniky), dôvera v predstaviteľov štátu (index dôvery v štátny aparát), výhľad obyvateľov na priebeh a vývoj pandémie (miera optimizmu/pesimizmu), vlastná skúsenosť s výskytom ochorenia či chorých v blízkom okolí (miera skúsenosti) a reálny dopad situácie na obyvateľov (index dopadov). Výsledné hodnoty a ich vývoj v čase sú vizualizované do prehľadných grafov na webe www.nationalpandemicalarm.eu.

Výskumný projekt zaisťuje spoločnosť European National Panels, dcérska spoločnosť agentúr Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, ktorá združuje národné panely v krajinách Vyšehradskej štvorky a v Bulharsku a disponuje v týchto krajinách s viac než 100 tisícami respondentov.

Slováci dôverujú vláde viac ako Česi

Zaujímavé však je, že taktiež viac panikária.

Rozdiel medzi postojmi oboch krajín je vidieť aj v indexe pesimizmu, kde sa pravdepodobne mimo dôvery v štát premieta aj všeobecná rozdielnosť pováh a emócií. Keď sa pozrieme na čísla podrobnejšie, vidíme, že najviac „panikária“ slovenské ženy a ľudia z malých slovenských obcí. „Nad vecou“ sú českí muži.

Zaujímavý rozdiel je zreteľný aj v dôvere v štát medzi vysokoškolákmi – v Česku je najnižší, a na Slovensku naopak najvyšší (oproti menej vzdelaným skupinám). Rozdiel naopak nie je v indexe dopadov, kde sa dopadov pandémie najviac obávajú najmladší.