Dočkáme sa tento rok hokejového prekvapenia? Tipnite si víťaza a získajte 10 EUR!

Dočkáme sa tento rok hokejového prekvapenia? Tipnite si víťaza a získajte 10 EUR!

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2023 odštartovali v piatok 12. mája. Tipnite si spolu s nami, ako to tento rok dopadne, a získajte odmenu 2550 oplátok.

Ľadový hokej je v našej krajine veľmi populárny šport, ktorý si nachádza svojich obrovských fanúšikov medzi mužmi aj ženami. Čím ďalej sa náš národný tím v súťaži dostane, tým viac ľudí si sadá pred televízory, či už doma, alebo v pohostinstvách, reštauráciách či baroch. Budú tento rok ulice plné slovenských vlajok? Stretneme sa pri veľkoplošných obrazovkách na námestiach? Poplačeme si od šťastia alebo budeme zúriť od zlosti? Vieme, že hokej milujete, preto sme sa rozhodli dať vám možnosť tipnúť si, ako to dopadne aj tento rok.

Desať z vás, ktorí správne uhádnu prvé tri miesta, získa špeciálnu cenu v hodnote 10 EUR.

Výsledky uverejníme najneskôr 10 dní po skončení Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2023 v Novinkách na našej webovej stránke a na našich sociálnych sieťach. 

V čom spočíva naša tipovačka?

Odpovedzte na jednoduchú otázku - Kto sa na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2023 umiestni na prvých troch miestach? Kto podľa vás tento rok získa zlatú, striebornú a bronzovú medailu?

Ako sa zapojiť?

Súťaž prebieha od 12. mája 2023 do 23. mája 2023, v tomto časovom rámci nám uveďte svoj tip na  umiestnenie jednotlivých krajín na prvých 3 miestach. Do tipovačky pozývame všetkých respondentov Slovenského národného panela prostredníctvom pozvánky v e-maile, takže tú svoju nájdete tam alebo vo svojom profile v sekcii Výskum a oplátky.

Kto sa môže stať víťazom tipovačky?

Zo všetkých zúčastnených tipujúcich, ktorí správne určia poradie krajín na prvých troch miestach, náhodne vyberieme 10 členov SNaP, ktorí získajú odmenu 10 EUR.

Pravidlá súťaže

Kompletné pravidlá súťaže ,,Uhádnite poradie krajín na prvých troch miestach na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2023".

1. ORGANIZÁTOR: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praha 1, IČO: 24309427, info@narodnipanel.cz

2. NÁZOV SÚŤAŽE: Uhádnite poradie krajín na prvých 3 priečkach na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2023".

3. DOBA TRVANIA: 12.5.2023 - 23.5.2023

4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI: Účastníkom súťaže s poradovým číslom ENPMS23 sa môže stať osoba, ktorá bola e-mailom pozvaná k vyplneniu online dotazníka a ktorá platne vyplní celý dotazník a odpovie na požadované otázky, uvedené v pravidlách súťaže.

5. VÝHRA: 10 x 10 EUR v oblátkach pripísaných na účet respondenta (2550 oblátok)

6. SPÔSOB VÝBERU VÝHERCU: Výhercom sa stane ten, kto presne uhádne poradie krajín na prvých troch miestach na MS v ľadovom hokeji 2023 a bude náhodne vybraný. Všetky jedinečné ID správne tipujúcich respondentov budú zaradené do náhodného výberu, v ktorom bude vybraných 10 výhercov.

Pre určenie poradia prijatia dotazníka u Organizátora je rozhodujúci dátum a čas prijatia dotazníka v dotazovacom systéme Organizátora. Pokiaľ správnu odpoveď neuhádne ani jeden účastník, nárok na výhru nevznikne žiadnej strane.

Výherca súhlasí so zverejnením svojho mena vo formáte iniciálok a mesta/obce (napr. pán Tomáš K. z Bardejova) a to formou vyhlásenia výsledkov súťaže na webovej stránke Organizátora v sekcii Novinky a na sociálnych sieťach SNaP.

7. OZNÁMENIE O VÝHRE: Oznámenie o výhre bude zaslané na e-mailovú adresu, s ktorou je výherca zaregistrovaný v SNaP. 

8. ODOVZDANIE CENY: Organizátor sa zaväzuje informovať výhercu o jeho výhre najneskôr do 10 pracovných dní po skončení Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2023. Výhra bude pripísaná na oblátkový účet výhercu vo výške 2550 oblátok (10 EUR).

9. SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV: Odpoveďou na súťažnú otázku účastník dobrovoľne vyjadruje svoj výslovný súhlas s pravidlami a zároveň dáva Organizátorovi výslovný súhlas v zmysle zákona č. 101/2001 Z. z. a zákona č. 480/2004 Z. z. Týmito údajmi sa rozumie meno a priezvisko účastníka, jeho adresa (ulica, PSČ, mesto/obec a PSČ), telefónne číslo a e-mailová adresa výlučne za účelom distribúcie výhry; s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu: meno, prvé písmeno priezviska a mesto/obec v zozname výhier na webovej stránke Organizátora - účastník môže svoj súhlas písomne odvolať zaslaním žiadosti na adresu support@narodnypanel.sk. Ak výherca odmietne poskytnúť údaje uvedené v pravidlách súťaže, bude zo súťaže vyradený a výhra bude odovzdaná ďalšiemu v poradí.

10. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:  Účastníci sa zúčastňujú Súťaže s tým, že nemajú nárok na iné ako finančné plnenie vo forme pripísania oblátok na ich SNaP účet. Organizátor nie je voči Účastníkom nijako zaviazaný a Účastníci nemajú nárok na iné plnenia zo strany Organizátora ako tie, ktoré sú uvedené v týchto Pravidlách. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Organizátora alebo ich rodinní príslušníci. Úplné znenie pravidiel bude počas trvania súťaže priebežne dostupné na webovej stránke Organizátora https://www.narodnypanel.sk/news/. Organizátor je oprávnený kontrolovať podmienky súťaže a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke týkajúcej sa súťaže.