National Pandemic Alarm: Index dôvery vo vládu je na Slovensku a v Česku na jednej z najnižších hodnôt

National Pandemic Alarm: Index dôvery vo vládu je na Slovensku a v Česku na jednej z najnižších hodnôt

National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, momentálne obsahuje doplnené výsledky zo zberu dát 19.–22. februára 2021.

Projekt prebieha už od 16. marca 2020. Od jeho začiatku môžeme sledovať vývoj cítenia spoločnosti a ich postojov v súvislosti s pandémiou koronavírusu, čo odrážajú jednotlivé indexy (index paniky, index dôvery v štátny aparát, index dopadov, miera skúseností, index ochoty k očkovaniu). Výsledky sú priebežne aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu


Index dôvery v štátny aparát je vo všetkých krajinách na nízkej hodnote, v Česku a na Slovensku sa jedná o druhú najnižšiu nameranú hodnotu indexu od počiatku merania (Marec 2020). V oboch krajinách tento stav odráža situáciu a dianie v tamojších politických spektrách, ktoré sú plné významných rozhodnutí a zmien. Prirodzene ich ľudia vnímajú a dopadajú na nich spolu s reštrikciami proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Najvyššia hodnota je z meraných krajín aktuálne v Maďarsku (44 bodov), nižšia je potom v Poľsku a Česku (obe po 40 bodov), v Bulharsku (36 bodov) a na Slovensku (35 bodov). Na Slovensku však od poslednej vlny výskumu, ktorá prebehla vo februári, stúpla o 2 body.

Index paniky sa od minulej vlny výskumu nezmenil ani na Slovensku (66 bodov) ani v Poľsku (65 bodov). Zvýšenie hodnôt sme ale zaznamenali v ďalších meraných krajinách – v Česku o 1 bod (teraz 64 bodov), v Bulharsku o 4 body (teraz 59 bodov) a v Maďarsku o 6 bodov (teraz 67 bodov). Najnižšia hodnota indexu paniky z tejto vlny je aktuálne v Bulharsku, čo je pravdepodobne odraz aktuálne priaznivejšej situácie.

Index dopadov, ktorý ilustruje, ako situácia pandémie ochorenia COVID- 19 ovplyvňuje každodenné životy ľudí, od počiatku roku 2021 priebežne narastá. Od poslednej vlny výskumu, ktorá prebehla vo februári, sa tento index postupne zvyšuje približne o 1 bod vo všetkých krajinách, iba v Poľsku zostáva na rovnakej hodnote.

Ako hodnoty ukazujú, situácia je podobná v Bulharsku (63 bodov), v Česku (63 bodov), a taktiež v Poľsku (61 bodov). O niečo horšie dopady pandémie vnímajú Slováci (68 bodov) a Maďari (66 bodov). Už od počiatku roku je hodnota tohto indexu na Slovensku z meraných krajín najvyššia a odráža stav, aké dopady mala pandémia na ľudí na konci marca 2020.

Index ochoty k očkovaniu sa, sa v priebehu mesiaca marec zvýšil vo všetkých meraných krajinách. Najvyššia hodnota indexu je aktuálne v Česku (58 bodov), ale rázne narástla taktiež v Maďarsku (teraz 57 bodov) – hodnoty sa tu od poslednej vlny zvýšili o 9 bodov. V Bulharsku sa hodnota indexu zvýšila o 4 body (teraz 39 bodov) a na Slovensku o 2 body (teraz 54 bodov). V Poľsku hodnota zostáva na rovnakej úrovni ako v druhej polovici februára (50 bodov).

Poradie krajín pri ochote k očkovaniu sa proti ochoreniu COVID-19 sa tak mení: najvyššia ochota je aktuálne v Česku (58 bodov) a v Maďarsku (57 bodov), potom na Slovensku (54 bodov), v Poľsku (50 bodov) a najmenej potom v Bulharsku (39 bodov).

Výskumný projekt National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu) zaisťuje spoločnosť European National Panels, dcérska spoločnosť agentúr Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, ktorá združuje národné panely v krajinách Vyšehradskej štvorky a v Bulharsku a disponuje v týchto krajinách viac ako 100 tisícami respondentov.