National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je na Slovensku v rámci V4 stále najvyššia

National Pandemic Alarm: Ochota nechať sa očkovať je na Slovensku v rámci V4 stále najvyššia

Projekt prebieha už od 16. marca 2020. Od jeho začiatku môžeme sledovať vývoj cítenia spoločnosti a ich postojov v súvislosti s pandémiou koronavírusu, čo odrážajú jednotlivé indexy (index paniky, index dôvery v štátny aparát, index dopadov, miera skúseností, index ochoty k očkovaniu). Výsledky sú priebežne aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu

National Pandemic Alarm, ktorý v piatich európskych krajinách monitoruje aktuálne postoje a nálady spoločnosti s ohľadom na prebiehajúcu pandémiu koronavírusu, momentálne obsahuje doplnené výsledky zo zberu dát 19.–22. februára 2021.

Slovenský národný panel je súčasťou European National Panels a v rámci Slovenska na ňom prebieha projekt, ktorý mapuje postoje obyvateľov strednej Európy vzhľadom k pandémií COVID-19.

Projekt prebieha už od 16. marca 2020. Od jeho začiatku môžeme sledovať vývoj cítenia spoločnosti a ich postojov v súvislosti s pandémiou koronavírusu, čo odrážajú jednotlivé indexy (index paniky, index dôvery v štátny aparát, index dopadov, miera skúseností, index ochoty k očkovaniu). Výsledky sú priebežne aktualizované na webovej stránke www.nationalpandemicalarm.eu


Index ochoty k očkovaniu – poradie krajín v ochote nechať sa očkovať proti ochoreniu COVID-19 sa od poslednej vlny mierne zmenil. Najvyššia ochota je však stále na Slovensku (52 bodov), v ochote potom nasleduje Poľsko a Česko (obe krajiny po 50 bodov), o niečo menej Maďarsko (48 bodov) a najmenej Bulharsko (35 bodov).

Mnohé krajiny vidia ako jedinú možnosť ukončiť pandemickú situáciu spôsobenú COVID-19, účinným a rýchlym preočkovaním obyvateľstva. Je dobré, ak je ochota očkovať sa, v danej krajine čo najvyššia, aby jednotlivé vlády nemuseli pristupovať k obmedzeniam nezaočkovaných občanov,“ uvádza Marek Zámečník, Country Manager Nielsen Admosphere Slovakia.

Na Slovensku sú výrazne ochotnejší k vakcinácií proti COVID-19 respondenti z veľkých miest, ľudia s vyšším vzdelaním, a z vekovej skupiny zas starší respondenti vo veku 55 a viac rokov alebo mladí opytovaní vo veku 15–24 rokov. V Česku sú výrazne ochotnejší nechať sa očkovať opytovaní s vyšším vzdelaním, ľudia vo veku 55 a viac rokov a skôr muži než ženy. Stále platí, že k očkovaniu proti COVID-19 sú naklonení o niečo viac muži než ženy naprieč všetkými krajinami.

„Slovensko je spomedzi skúmaných krajín na prvom mieste a ochota sa medzi skúmanými vlnami výraznejšie nemení. Vývoj budeme sledovať aj naďalej, keďže popri informačných kampaniach o vhodnosti očkovania, narážame aj na dezinformácie a výroky o škodlivosti očkovania,“ hovorí Marek Zámečník, Country Manager Nielsen Admosphere Slovakia.

Index dôvery v štátny aparát sa od poslednej vlny výskumu, ktorá prebehla na konci januára, znížil v Česku o 4 body (teraz 35 bodov) a o niečo výraznejšie potom na Slovensku, kde klesol o 7 bodov (teraz 33 bodov). Jedná sa o najnižšiu nameranú hodnotu tohto indexu od začiatku výskumu National Pandemic Alarm.

Index poklesol taktiež v Bulharsku, kde sa jeho hodnota znížila o 3 body; naopak vo zvyšných monitorovaných krajinách sme zaznamenali nárast hodnôt – v Maďarsku o 1 bod a v Poľsku o 2 body.

Index paniky sa už od začiatku roku pohybuje na mierne zvýšenej hodnote vo všetkých krajinách. Oproti minulej vlne výskumu stúpla hodnota v Česku o 1 bod a aktuálne je na 63 bodoch, ďalej sa zvýšila taktiež na Slovensku (66 bodov) a v Poľsku (64 bodov), a to zhruba o 2 body. Naopak znižujúce sa hodnoty sme zaznamenali v Bulharsku, kde od minula došlo k poklesu o 3 body. Bez zmeny je aktuálne index paniky v Maďarsku, už od minulej vlny je jeho hodnota na 60 bodoch.

Index dopadov, ktorý ilustruje, ako situácia pandémie ochorenia COVID-19 ovplyvňuje každodenné životy ľudí, sa zvyšuje len mierne. Zo všetkých meraných krajín je aktuálne najnižšia hodnota v Česku (61 bodov) a v Bulharsku (61 bodov). O bod vyššia je hodnota indexu dopadov v Poľsku (62 bodov), o 3 body je potom vyššia v Maďarsku (65 bodov) a najvyššia je na Slovensku (68 bodov). Už od začiatku roku je hodnota tohoto indexu z meraných krajín najvyššia na Slovensku.

Výskumný projekt National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu) zaisťuje spoločnosť European National Panels, dcérska spoločnosť agentúr Nielsen Admosphere, NMS Market Research a STEM/MARK, ktorá združuje národné panely v krajinách Vyšehradskej štvorky a v Bulharsku a disponuje v týchto krajinách viac ako 100 tisícami respondentov.