Slovenským národným športom je hokej, ale každý šiesty Slovák nešportuje.

Slovenským národným športom je hokej, ale každý šiesty Slovák nešportuje.

Pravidelne športuje každý štvrtý Slovák, naopak jeden zo šiestich dopytovaných podľa prieskumu Slovenského národného panela nešportuje vôbec. Medzi svoje najobľúbenejšie aktivity najčastejšie radíme cyklistiku, pešiu turistiku a posilňovanie, či fitness aktivity. Národným športom je podľa väčšiny z nás (53 %) hokej. Výsledky priniesol prieskum Slovenského národného panela, ktorý prebehol v polovici júna na vzorke päťsto respondentov reprezentujúcich internetovú populáciu SR.

V prieskume Slovenského národného panela sa štvrtina respondentov označila za pravidelných športovcov, podobne ako v Poľsku a v Česku, kde prebehli rovnaké prieskumy. Sezónne športuje takmer každý tretí Slovák (28 %), 24 % Čechov, v Poľsku je to každý šiesty. Poliaci naopak vo väčšej miere športy nevykonávajú (takmer každý štvrtý – 22 %), na Slovensku a v Česku možnosť „nikdy nešportujem“ uviedol každý šiesty. Slováci nešportujú najčastejšie zo zdravotných dôvodov (42 %), nemajú na šport čas (31 %), prípadne priznávajú, že sú leniví (29 %).

Za svoju najobľúbenejšiu aktivitu respondenti najčastejšie označili cyklistiku (najviac v obľube ju má každý piaty), pešiu turistiku (16 %) a posilňovanie, či fitness (11 %). Pešia turistika zvíťazila u Čechov (22 %) a Poliakov (18 %).

V otázke národného športu medzi slovenskými a českými respondentmi jednoznačne zvíťazil hokej. Národným športom je pre viac ako polovicu Slovákov (53 %) a taktiež 60 % Čechov. Na druhom mieste sa umiestil futbal (25 % na Slovensku a 23 % v Česku), na tretie miesto slovenského rebríčka sa dostala cyklistika (9 %), v Česku bodoval biatlon (3 %). Poľskému poradiu kraľuje futbal (69 %), nasledovaný hádzanou (10 %) a skokmi na lyžiach (5 %).